Wat gebeurt er nadat ik de Huurcommissie hebt ingeschakeld?

Wij gaan onderzoeken of de verhoging van uw huurprijs is toegestaan. Hier leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

U krijgt bericht

U krijgt een brief of e-mail waarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. Daarin staat ook het nummer van uw procedure en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U moet de kosten betalen

Een procedure bij de Huurcommissie kost geld. Als huurder betaalt u € 25. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u dit bedrag na de uitspraak terug. Lees meer over hoeveel u moet betalen.

Wij onderzoeken de huurverhoging

Wij onderzoeken of de huur volgens de regels is verhoogd.