Wat gebeurt er nadat de Huurcommissie de jaarlijkse huurverhoging heeft beoordeeld?

De Huurcommissie beoordeelt de huurverhoging en doet daarover een uitspraak. Wat kunt u verwachten? En wat kunt u daarna nog doen?

Als de huurverhoging klopt

Blijkt uit ons onderzoek dat de jaarlijkse huurverhoging klopt? Dan moet u de hogere huurprijs betalen. Die hogere huurprijs gaat in vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). Ook moet u de kosten van de procedure van € 25 alsnog betalen.

Als de huurverhoging niet klopt

Is de huurverhoging niet juist? Dan stellen wij de juiste huurprijs vast. In onze uitspraak staat met hoeveel procent of met welk bedrag uw huurprijs omhoog mag gaan en op welke datum de huurverhoging ingaat.

Heeft u met succes bezwaar gemaakt tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan betekent dat niet dat uw huurprijs helemaal niet stijgt. Uw verhuurder mag uw huurprijs nog steeds met het standaard huurverhogingspercentage van 2,3% verhogen.

Als u het niet eens bent met onze uitspraak

Bent u het niet eens met de beslissing van de Huurcommissie? In onze uitspraak staat wat u dan kunt doen.

Zelf geld terugvragen als de huurverhoging niet terecht is

Heeft u de hogere huurprijs betaald? Vraag dan zelf het te veel betaalde bedrag terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.