Wat kan ik verwachten van een uitspraak van de Huurcommissie over huurdersoverleg?

In onze uitspraak staat of de regels van de Wohv wel of niet goed zijn toegepast.

Bijvoorbeeld of de verhuurder u op de juiste manier heeft geïnformeerd en goed met u heeft overlegd. Of dat hij op tijd en op een juiste manier op uw advies heeft gereageerd.

Wat staat er niet in de uitspraak?

Wij geven geen inhoudelijk oordeel over het beleid of de plannen van uw verhuurder. Wil hij bijvoorbeeld een huizenblok renoveren of slopen, dan kunnen wij niet beoordelen of dat plan redelijk is.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

Dan kunt u de Huurcommissie vragen opnieuw naar de zaak te kijken. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak. Gebruik hiervoor het formulier  ‘Verzet tegen een uitspraak van de voorzitter’ op onze website.

Kantonrechter

U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.