Tijdens de procedure

Als u de Huurcommissie heeft ingeschakeld, gaan wij onderzoeken of uw huurprijs omlaag gaat door onderhoudsgebreken. Hier leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

U krijgt bericht

U krijgt een brief of e-mail waarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. Daarin staat ook het nummer van uw procedure en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U moet de kosten betalen

Een procedure bij de Huurcommissie kost geld. Als huurder betaalt u € 25. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u dit bedrag na de uitspraak terug. Hier leest u meer over hoeveel u moet betalen.

De Huurcommissie beoordeelt hoe ernstig de gebreken zijn

Nadat u heeft betaald, kunnen we uw zaak behandelen.
Wij onderzoeken hoe ernstig de gebreken zijn, of de verhuurder ze moet repareren en of u een lagere huurprijs mag betalen totdat de gebreken zijn gerepareerd. In het Gebrekenboek leest u welke onderhoudsklachten ernstig zijn. Bij een verzoek om huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken kan een onderzoeker bij u langskomen. De onderzoeker onderzoekt hoe ernstig de gebreken zijn. Hiervoor ontvangt u een schriftelijke aankondiging. Het is niet in alle gevallen nodig dat er een onderzoeker bij u langskomt. Soms is een intern (bureau)onderzoek voldoende.

Zitting

Na het (intern) onderzoeksrapport zijn er meerdere mogelijkheden om uw zaak af te handelen. Dit kan schriftelijk, of er volgt een (online) zitting.

Uitspraak

Is de Huurcommissie het met u eens? Dan verlagen wij de huurprijs tijdelijk tot 20%, 30% of 40% van de kale huurprijs. Hoe ernstiger het slechte onderhoud, hoe meer er van uw huur prijs af gaat. In de uitspraak staat hoeveel de verlaging is en wanneer deze ingaat. De uitspraak geldt alleen voor de genoemde gebreken. Zijn de onderhoudsgebreken niet ernstig genoeg? Dan spreekt de Huurcommissie geen huurverlaging. U wordt dan in het ongelijk gesteld.

Let op: Betaal de oude huurprijs
Zolang we nog geen uitspraak hebben gedaan, moet u de oude huurprijs blijven betalen. Gaat uw huurprijs na onze uitspraak omlaag? Dan kunt u het bedrag dat u te veel heeft betaald terugvragen bij uw verhuurder.