Overige ruimten - Zolderberging zonder vaste trap

Indien er onder de 'overige ruimten' meerdere ruimten worden opgevoerd en één van die ruimten betreft een zolderberging zonder vaste trap dan wordt de berekening in sommige gevallen niet juist uitgevoerd. Belt u dan met Informatie Rijksoverheid voor nadere uitleg over dit onderdeel van de puntentelling (telefoonnummer 1400).

In het geval dat de zolderberging zonder vaste trap de enige overige ruimte is, dan wordt de berekening wel juist uitgevoerd.