Starten van een procedure huurder

Als de reactie van de verhuurder uw bezwaar niet wegneemt, of als de verhuurder niet binnen drie weken reageert, dan kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie om de betalingsverplichting vast te stellen. Voorwaarde is wel dat het geschil gaat over een bedrag van € 36 of meer (drempelbedrag). Voeg daarbij de schriftelijke reactie van de verhuurder op uw bezwaar toe. Zonder kunnen we uw verzoek niet in behandeling nemen.

Verzoekschrift Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen voor huurders

Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten:

  • het huurcontract
  • jaarafrekening(en) van de servicekosten en nutsvoorzieningen
  • Bezwaarschrift (alleen indien u een jaarafrekening heeft ontvangen)

U heeft tot twee jaar na de datum, waarop de jaarafrekening moest zijn ontvangen, de tijd om het verzoek bij de Huurcommissie in te dienen. U kunt bijvoorbeeld voor de jaarafrekening over het jaar 2018 tot en met 30 juni 2021 een verzoek bij de Huurcommissie indienen.

Let op: Als huurder kunt u het verzoekschrift Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen ook indienen als u op 30 juni nog geen jaarafrekening heeft ontvangen van uw verhuurder.

Is de verhuurder te laat met het overzicht, dan betekent dit niet dat uw afrekening vervalt. Neem eerst contact op met uw verhuurder. Zolang u geen jaarafrekening heeft ontvangen, hoeft u geen verhoging van de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) te betalen. Houd er wel rekening mee dat de verhuurder u in dat geval een nabetaling kan laten doen.