Ik moet een jaarafrekening servicekosten opsturen. Waar moet ik op letten?

Als verhuurder bent u elk jaar verplicht de servicekosten met uw huurder te verrekenen.

Wanneer stuurt u de jaarafrekening servicekosten?

U bent verplicht de jaarafrekening servicekosten elk jaar vóór 30 juni aan uw huurder op te sturen.

Voorbeeld: de jaarafrekening servicekosten over het jaar 2020 maakt u op nadat het kalenderjaar 2020 is afgesloten. U stuurt de jaarafrekening uiterlijk 30 juni 2021 aan uw huurder op.

Mijn huurder is verhuisd. Wanneer moet ik de jaarafrekening sturen?

Uw huurder moet de afrekening altijd binnen een halfjaar na het einde van het kalenderjaar ontvangen. Dus altijd uiterlijk 30 juni.

Is uw huurder op 30 april 2020 verhuisd? U moet ervoor zorgen dat uw huurder de jaarafrekening uiterlijk op 30 juni 2021 heeft ontvangen.

Wat moet in de jaarafrekening servicekosten staan?

U bent als verhuurder verplicht ervoor te zorgen dat de jaarafrekening aan deze twee eisen voldoet:

  • In de jaarafrekening heeft u de werkelijke servicekosten verrekend met de voorschotten die uw huurder (maandelijks) heeft betaald.
  • De afrekening gaat over de kosten van de ruimte die uw huurder van u huurt. Daar hoort de algemene ruimte waar uw huurder gebruik van maakt zoals bijvoorbeeld een trappenhuis, lift en groenvoorziening.