Welke gegevens kan ik als verhuurder inleveren bij de Huurcommissie?

Bij een servicekostenprocedure zal de Huurcommissie bij u de gegevens over de servicekosten opvragen.
Heeft u de jaarafrekening aan de huurder gestuurd dan zal de Huurcommissie de gegevens vragen over alle kostenposten waarover u en de huurder het niet eens kunnen worden.

Heeft u geen jaarafrekening aan de huurder verstrekt, dan zal de Huurcommissie in de meeste gevallen de gegevens opvragen die betrekking hebben op alle servicekostenkostenposten die u met de huurder in het huurcontract bent overeengekomen.

Hieronder de gegevens die wij bij u opvragen:

 • Facturen en jaarafrekeningen. Belangrijk om te weten: alleen grootboekkaarten, bankafschriften, overzichten en het Specificatieformulier servicekosten zijn als servicekostengegevens niet voldoende.
 • Contracten. Heeft u met een bedrijf een contract afgesloten bijvoorbeeld voor tv/internet, onderhoud of schoonmaak dan dient u naast alle facturen en overzichten ook deze contracten aan de Huurcommissie te verstrekken.
 • Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE), dan ontvangen wij graag ook:
  - de jaarrekening van de VvE en;
  - het verslag (of een gedeelte daarvan, voorzien van datum en handtekening van de bevoegde functionarissen) van de algemene ledenvergadering, waarin de jaarrekening is vastgesteld en decharge is verleend aan het bestuur en;
  - de afrekening die de VvE aan de verhuurder heeft verstrekt en;
  - de afrekening die door u aan de huurder is verstrekt.

Tijdig inleveren om het schatten te voorkomen

Heeft u van de Huurcommissie de brief Verzoek om informatie over servicekosten ontvangen dan wordt u verzocht om alle gegevens die in de brief worden gevraagd binnen twee weken naar de Huurcommissie te sturen. Lukt het u niet om dit te doen dan kan de Huurcommissie u slechts één keer twee weken uitstel geven. U moet dan wel binnen deze twee weken na de aanzeggingsdatum contact opnemen met de Huurcommissie.

Ontvangt de Huurcommissie de stukken niet binnen twee weken en heeft u niet om uitstel gevraagd dan kan de Huurcommissie een berekening maken op basis van een schatting of zelfs de kostenposten op € 0,00 stellen.

Heeft de Huurcommissie niet de juiste of onvolledige gegevens van u ontvangen dan wordt er geen contact met u opgenomen. Het is daarom belangrijk dat u de servicekostenbrief goed leest.