Wat zijn de rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies?

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben onder andere de volgende rechten:

  • Informatierecht: de verhuurder moet u informeren over bijvoorbeeld plannen voor het onderhoud of het slopen van woningen, of nieuw beleid bij de jaarlijkse huurverhoging.
  • Overlegrecht: de verhuurder moet minimaal 1 keer per jaar met u overleggen. In ieder geval als hij het beleid of het beheer wil veranderen. Maar u kunt uw verhuurder ook vragen om overleg over de informatie die hij u heeft gestuurd. Voor het overleg mag u een deskundige uitnodigen.
  • Agenderingsrecht: u kunt onderwerpen op de agenda van het overleg zetten.
  • Adviesrecht: u mag uw verhuurder schriftelijk advies geven over zijn plannen. U krijgt daarvoor 6 weken de tijd nadat u met elkaar heeft overlegd. De verhuurder mag zijn plannen pas uitvoeren nadat u dit advies heeft kunnen uitbrengen. Wil de verhuurder afwijken van uw advies? Dan moet hij dit binnen 2 weken schriftelijk aan u laten weten. Daarbij moet hij ook aangeven waarom hij uw advies niet of niet helemaal opvolgt.
  • Instemmingsrecht: Als uw verhuurder het servicekostenbeleid wilt wijzigen, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de huurdersorganisatie. Dit geldt niet voor wijzigingen in het servicekostenpakket.

Welke rechten hebben bewonerscommissies?

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. De belangrijkste verschillen zijn:

  • U mag alleen meepraten over plannen voor uw eigen wooncomplex. Bijvoorbeeld over de renovatie of sloop van woningen in uw wooncomplex. Of het servicekostenpakket voor uw wooncomplex.
  • U heeft geen instemmingsrecht over het beleid voor servicekosten.
  • U krijgt geen kostenvergoeding.

Meer informatie over alle rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies vindt u op de website van Rijksoverheid.nl.