Afrekentermijn (voor verhuurders)

Als verhuurder bent u verplicht om binnen een halfjaar na afloop van het kalenderjaar de werkelijke servicekosten met het betaalde voorschotbedrag te verrekenen. U moet hiervoor uiterlijk een half jaar na het verstrijken van een kalenderjaar een afrekening aan de huurder verstrekken die betrekking heeft op huurders woonruimte. Hierop moeten de werkelijke kosten die voor huurders woonruimte zijn gemaakt met de door huurder betaalde voorschotten zijn verrekend.

Voorbeeld: Gaan de servicekosten om 1 januari tot en met 31 december (zie kolom 1: Periode afrekening), dan moet de huurder de afrekening uiterlijk op 30 juni van het volgende jaar hebben ontvangen (zie kolom 2: Uiterste afrekendatum verhuurder).
Gaat het bijvoorbeeld om 1 januari tot en met 30 april, omdat de huurder verhuist, ook dan moet u uiterlijk op 30 juni van het volgende jaar de afrekening verstrekken.
De uiterste datum waarop huurder de afrekening moet hebben ontvangen is dus altijd op 30 juni, dus een halfjaar na het verstrijken van het kalenderjaar.

Indieningstermijn verzoek

U kunt als verhuurder tot twee├źneenhalf jaar nadat een kalenderjaar is verstreken een verzoek bij de Huurcommissie indienen.

Als de uiterste verzoekdatum is verstreken (zie kolom 3: Uiterste verzoekdatum) dan kan de Huurcommissie het verzoek over dat betreffende servicekostenjaar (zie kolom 1: Periode afrekening) niet meer in behandeling nemen.

Voorbeeld afreken- en indieningstermijnen
 

Periode afrekeningUiterste afrekendatum verhuurderUiterste verzoekdatum
   
201730 juni 201830 juni 2020

2018

2019

2020

30 juni 2019

30 juni 2020

30 juni 2021

30 juni 2021

30 juni 2022

30 juni 2023