Wat gebeurt er nadat ik de Huurcommissie heb ingeschakeld?

Als u de Huurcommissie heeft ingeschakeld, gaan wij onderzoeken wat het bedrag van de jaarafrekening servicekosten moet zijn. Hier leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

U krijgt bericht

U krijgt een brief of e-mail waarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. Daarin staat ook het nummer van uw procedure en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wij onderzoeken uw administratie

Wij onderzoeken facturen en jaarafrekeningen in uw verhuurdersadministratie. We controleren ook de afspraken die u met de huurder in het huurcontract hebt gemaakt.

U moet de kosten betalen

Een procedure bij de Huurcommissie kost geld. Bent u een rechtspersoon? Dan betaalt u € 300. Bent u een huurder? Dan betaalt u € 25. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u dit bedrag na de uitspraak terug. Lees meer over hoeveel u moet betalen.