Starten van een procedure huurder

U kunt een procedure starten als:

  1. u 3 weken nadat u een brief heeft gestuurd aan uw verhuurder nog steeds geen jaarafrekening heeft ontvangen of
  2. u wel een jaarafrekening heeft ontvangen, maar uw verhuurder niet binnen 3 weken reageert op de brief waarin u laat weten dat u het niet eens bent met de jaarafrekening. Voorwaarde is dat het geschil gaat over een bedrag van € 36 of meer (drempelbedrag).

Verzoekschrift Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen voor huurders

Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten:

  • het huurcontract
  • de jaarafrekening(en) van de servicekosten en nutsvoorzieningen (als u deze heeft ontvangen)
  • het bezwaarschrift (als u een jaarafrekening heeft ontvangen)
  • het verzoek om jaarafrekening, als u op 1 juli geen jaarafrekening heeft ontvangen en ook niet nadat u uw verhuurder daarom heeft gevraagd en
  • de schriftelijke reactie van de verhuurder op uw bezwaar (als u die heeft ontvangen).

U heeft tot twee jaar na de datum, waarop de jaarafrekening moest zijn ontvangen, de tijd om het verzoek bij de Huurcommissie in te dienen. U kunt bijvoorbeeld voor de jaarafrekening over het jaar 2019 tot en met 30 juni 2022 een verzoek bij de Huurcommissie indienen.

Belangrijk om te weten: wacht eerst drie weken als uw verhuurder een bezwaar over de jaarafrekening heeft gestuurd of als u uw verhuurder om de jaarafrekening heeft gevraagd. Mocht uw verhuurder niet reageren, schakel ons dan in. Gebruik hiervoor de modelbrief - Jaarafrekening Servicekosten toesturen.
Ook als u binnen deze drie weken een reactie hebt ontvangen van uw verhuurder en u bent het er niet mee eens, kunt u bij ons een procedure starten. Voeg in het laatste geval de reactie van uw verhuurder toe aan uw verzoekschrift. 

Is uw verhuurder te laat met de jaarafrekening, dan betekent dit niet dat uw jaarafrekening vervalt. Neem eerst contact op met uw verhuurder. Zolang u geen jaarafrekening heeft ontvangen, hoeft u geen verhoging van de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) te betalen. Houd er wel rekening mee dat de verhuurder u in dat geval een nabetaling kan laten doen.