Ik heb de uitspraak over de jaarafrekening gekregen. Wat moet ik doen?

Heeft u als verhuurder een procedure jaarafrekening servicekosten doorlopen? Wij hebben ‘huurders betalingsverplichting’ vastgesteld. Wat betekent dat voor u?

Wat betekent de uitspraak?

Als wij ‘huurders betalingsverplichting’ vaststellen, bepalen we het bedrag dat de huurder moet betalen voor de jaarafrekening servicekosten in een bepaald jaar. We doen alleen uitspraak over het jaar waarover uw vraag gaat.

Heeft uw huurder te veel betaald?

Hebben wij een lager bedrag vastgesteld? U bent verplicht het lagere bedrag aan te houden. Heeft uw huurder u te veel betaald? De huurder moet zelf het geld aan u terugvragen.

Moet uw huurder u nog betalen?

Heeft uw huurder de jaarafrekening nog steeds niet betaald? Onze uitspraak betekent dat de huurder verplicht is het bedrag te betalen dat wij hebben vastgesteld. U moet zelf uw huurder vragen om te betalen.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

Dan kunt u de Huurcommissie vragen opnieuw naar de zaak te kijken. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak. Gebruik hiervoor het formulier  ‘Verzet tegen een uitspraak van de voorzitter’ op onze website.

Kantonrechter

U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.