Starten van een procedure

Bent u het niet met de verhuurder eens over de hoogte van het maandelijkse voorschot voor de kosten van nutsvoorzieningen en jullie komen er samen niet uit, dan kunt u de Huurcommissie vragen om de hoogte van het maandelijkse voorschot te beoordelen. U kunt daarvoor een verzoekschrift Voorschot nutsvoorzieningen indienen. Voorwaarde is wel dat het geschil gaat over een bedrag van € 3 per maand of meer (drempelbedrag). Ook moet u nog op het adres wonen waarvoor hij de procedure start.

Tijdens de procedure

Bij een verzoek om het voorschot over de nutsvoorzieningen te verlagen, beoordeelt de Huurcommissie of het voorschot min of meer overeenkomt met de verwachte jaarafrekening. Wij onderzoeken hiervoor de administratie van de verhuurder.