Wat gebeurt er nadat ik de Huurcommissie heb ingeschakeld?

Als u de Huurcommissie heeft ingeschakeld, gaan wij onderzoeken of de jaarafrekening of het voorschotbedrag niet te hoog is. Hier leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

U krijgt bericht

U krijgt een brief of e-mail waarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. Daarin staat ook het nummer van uw procedure en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U moet de kosten betalen

Een procedure bij de Huurcommissie kost geld. Als huurder betaalt u € 25 per afrekenperiode. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u dit bedrag na de uitspraak terug. Lees meer over hoeveel u moet betalen.

Wij vragen de verhuurder om informatie

Wij vragen de verhuurder om informatie over de kosten waar u het niet over eens bent en om informatie over de afspraken die u in het huurcontract hebt gemaakt. De verhuurder krijgt 3 weken de tijd om alle informatie aan ons op te sturen. Als de verhuurder iets meer tijd vraagt, krijgt hij nog maximaal 3 weken extra. Reageert de verhuurder niet op tijd? Of levert hij onjuiste informatie aan? Dan bepalen wij het bedrag.