Ik ben het niet eens met de huurverhoging na een tijdelijke huurkorting

Uw verhuurder heeft u maximaal 3 jaar een lagere huurprijs laten betalen. Nu wil de verhuurder de huurprijs weer verhogen naar de huurprijs die gold vóór de huurkorting, eventueel met de wettelijk toegestane huurverhoging erbij. Bent u het daar niet mee eens en komt u er samen niet uit? Dan kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie. U vraagt ons om een uitspraak.

Hoe start u een procedure?

Uw verhuurder heeft u een voorstel tot huurverhoging gedaan. U heeft hierop geen bezwaar gemaakt bij uw verhuurder en u heeft de huurverhoging niet betaald. Uw verhuurder heeft daarna een herinneringsbrief per aangetekende post aan u gestuurd om u nog een keer te informeren over de huurverhoging. Deze herinneringsbrief heeft u binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging ontvangen.

Bent u het niet eens met de huurverhoging die in de herinneringsbrief staat en komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen door het formulier Huurverhoging na tijdelijke huurkorting in te vullen.

Wanneer stuurt u het formulier op?

Stuur het formulier op binnen 4 maanden na de datum waarop de huurverhoging volgens het voorstel van uw verhuurder had moeten ingaan. Stuur de herinneringsbrief en het huurverhogingsvoorstel van de verhuurder mee.

Wanneer kunt u de Huurcommissie niet inschakelen?

In de volgende situaties kunt u de Huurcommissie niet vragen om de huurverhoging te beoordelen:

  • U heeft nog geen huurverhogingsvoorstel ontvangen van u verhuurder.
  • U heeft schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde huurverhoging bij uw verhuurder.
  • U heeft de huurverhoging al betaald en daarmee de huurverhoging heeft geaccepteerd.
  • U heeft nog geen herinneringsbrief ontvangen van uw verhuurder over het huurverhogingsvoorstel.
  • De verhuurder heeft de herinneringsbrief niet binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging verstuurd of niet aangetekend verstuurd.
  • De datum waarop de huurverhoging zou ingaan volgens het voorstel van de verhuurder is nog niet voorbij.
  • Er zijn al 4 maanden voorbij na de datum waarop de huurverhoging zou ingaan volgens het voorstel van de verhuurder.
  • U huurt een onzelfstandige woning in de sociale sector.
  • U huurt een woning in de vrije sector.

Lees ook wat er gebeurt nadat u de Huurcommissie heeft ingeschakeld.