Ik huur en heb bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging. Hoe schakel ik de Huurcommissie in?

Bent u het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging? Dan kunt u als huurder de Huurcommissie inschakelen. U start een procedure. Hier leest u hoe u dat doet.

Als u bezwaar heeft gemaakt

Heeft u bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging? Dan mag uw verhuurder het bezwaar niet zelf afwijzen. Hij moet aan de Huurcommissie vragen om de huurverhoging te beoordelen. Uw verhuurder start dan de procedure. U hoeft dit zelf niet te doen

Als u geen bezwaar heeft gemaakt, maar de huurverhoging niet betaalt

Heeft u geen bezwaar gemaakt bij uw verhuurder, maar weigert u de huurverhoging te betalen? Dan moet uw verhuurder u binnen 3 maanden een aangetekende brief sturen. Dit is de herinneringsbrief. Bent u het daarna nog steeds niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de jaarlijkse huurverhoging te beoordelen. U start deze procedure met het verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging.

Wanneer stuurt u het formulier op?

U kunt dit formulier pas insturen nadat u een aangetekende brief van uw verhuurder heeft ontvangen. Stuur het formulier op binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging.
Bijvoorbeeld: Uw verhuurder wilde de huurprijs verhogen per 1 juli. U heeft de aangetekende herinneringsbrief ontvangen vóór 1 oktober. Stuur uw verzoekschrift vóór 1 november op.