Hoe schakel ik als verhuurder de Huurcommissie in?

Heeft uw huurder voor de ingestelde ingangsdatum bezwaar gemaakt tegen de jaarlijkse huurverhoging? Dan kunt u als verhuurder de Huurcommissie inschakelen. U start een procedure. Hier leest u hoe u dat doet.

Hoe start u een procedure?

Als uw huurder bezwaar heeft gemaakt tegen de huurverhoging, mag u het bezwaar niet eigenhandig afwijzen. U moet de Huurcommissie vragen om de jaarlijkse huurverhoging te beoordelen. U start deze procedure met het verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging voor verhuurders.

Belangrijk om te weten! Dit verzoek is bedoeld voor verhuurders die een woning in de sociale huursector verhuren. Indien u een woning in de vrije sector verhuurt en de huurder is het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging, dan kan de huurder een verzoek indienen via dit formulier.
Kijk voor meer informatie over deze procedure op onze website.

Wanneer stuurt u het formulier op?

Stuur het formulier op binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging.
Bijvoorbeeld: U wilt de huurprijs verhogen per 1 juli. Dan moeten wij uw verzoekschrift uiterlijk 11 augustus hebben ontvangen.

Als u de huurverhoging nog niet aangetekend heeft verstuurd

Heeft de huurder geen bezwaar gemaakt, maar betaalt hij de hogere huurprijs niet? Stuur de huurder dan een aangetekende herinneringsbrief. Voeg bij die brief een kopie van uw eerdere voorstel. Na het sturen van deze aangetekende herinneringsbrief, staat de huurverhoging vast. Is de huurder het daar niet mee eens? Dan moet de huurder de Huurcommissie inschakelen.
Lees ook wat er gebeurt nadat u de Huurcommissie heeft ingeschakeld.