Starten van de procedure

1. Bent u in de afgelopen 6 maanden in een nieuwe woning gaan wonen?

Dan kunt u de Huurcommissie vragen om te bepalen of de afgesproken huurprijs terecht is. Dit kan met het verzoekformulier Huurprijs bij nieuw contract. Dit verzoek moet u huurder indienen binnen 6 maanden nadat het huurcontract van de nieuwe woning is ingegaan.

2. Woont u langer dan 6 maanden in de woning?

Dan moet u eerst een voorstel tot huurverlaging naar de verhuurder sturen. Dat kan bijvoorbeeld met de Modelbrief voorstel tot huurverlaging (pdf). In dat voorstel tot huurverlaging moet staan:

  • de oude en nieuwe kale huurprijs;
  • het percentage of het bedrag waarmee de huur wordt verlaagd;
  • de datum waarop de huurverlaging ingaat.

Het voorstel stuurt u aan de verhuurder toe minimaal 2 maanden voor de huurverlaging ingaat. Bijvoorbeeld: als u wilt dat de huurverlaging 1 juli ingaat, dan moet de verhuurder het voorstel uiterlijk 30 april krijgen. Gaat de verhuurder niet akkoord met uw voorstel of laat de verhuurder niets van zich horen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen met het verzoekschrift Huurverlaging op grond van puntentelling (pdf). Dit verzoek kunt u binnen 6 weken na de datum waarop de huurverlaging in moet gaan naar de Huurcommissie sturen.

Als u te laat bent met het indienen van het verzoek, dan kan de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen. U kunt wel opnieuw een voorstel bij de verhuurder indienen. Reageert de verhuurder niet of gaat de verhuurder niet akkoord? Dan kunt u het verzoekschrift Huurverlaging op grond van puntentelling (pdf) opnieuw indienen bij de Huurcommissie. 

3. Heeft u een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar voor een zelfstandige woning?

Dan kunt u tot 6 maanden na afloop van het huurcontract de Huurcommissie vragen om te bepalen of de afgesproken huurprijs terecht is. Dit kan met het verzoekformulier Huurprijs bij nieuw contract (pdf).