Hoe schakel ik de Huurcommissie in bij gebreken aan mijn huurwoning?

Repareert uw verhuurder de gebreken aan uw huurwoning niet? Of reageert hij niet op uw brief? Bij ernstige gebreken kunt u de Huurcommissie vragen om de huurprijs te verlagen. Hier leest u hoe u dat doet.

Alleen huurverlaging bij ernstige gebreken

De Huurcommissie verlaagt de huurprijs alleen als de gebreken ernstig zijn. In het Gebrekenboek kunt u opzoeken of uw klacht voorkomt en hoeveel huurverlaging hiervoor geldt.

Meld de gebreken eerst bij uw verhuurder

Verstuur eerst de brief Melding gebreken aan woning (gebrekenbrief) aan uw verhuurder. Dit kan met een geschreven brief of een e-mail. Tip: bewaar zelf een kopie. De verhuurder krijgt 6 weken de tijd om te reageren en, indien mogelijk, de problemen op te lossen. Is het probleem dringend? Vraag dan uw verhuurder uw melding met spoed te behandelen.

Hoe start u een procedure?

Heeft u uw klachten gemeld en reageert uw verhuurder binnen 6 weken niet, of niet naar uw tevredenheid? Vraag dan de Huurcommissie om hulp. Lees meer over tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken.

Wanneer stuurt u het formulier op?

U kunt dit formulier pas insturen nadat u de gebreken per brief heeft gemeld aan uw verhuurder. Daarna heeft uw verhuurder 6 weken de tijd om uw woning te repareren. Daarna kunt u bij de Huurcommissie om tijdelijke huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken vragen.

Lees ook wat er gebeurt nadat u ons heeft ingeschakeld.