Wat gebeurt er nadat ik de Huurcommissie heb ingeschakeld?

Als u de Huurcommissie heeft ingeschakeld, gaan wij onderzoeken of de huurverhoging juist is. Hier leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

U krijgt bericht

U krijgt een brief of e-mail waarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. Daarin staat ook het nummer van uw procedure en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U moet de kosten betalen

Een procedure bij de Huurcommissie kost geld. Als huurder betaalt u € 25. Als verhuurder betaalt u € 300. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u dit bedrag na de uitspraak terug. Hier leest u meer over hoeveel u moet betalen.

Tijdens de procedure

Nadat u heeft betaald, kunnen we uw zaak behandelen. Een onderzoeker van de Huurcommissie maakt een puntentelling van de woning en bekijkt wat er is verbeterd. Ook rekenen we uit hoeveel de verbeteringen hebben gekost. Met die informatie beoordelen we of de huurverhoging redelijk is.

Lees wat u kunt verwachten van een uitspraak van de Huurcommissie over huurverhoging.

Als u een all-in prijs betaalt

Betaalt u een all-in prijs voor uw huurwoning? Eén totaalbedrag aan kale huurprijs en bijkomende kosten? Dan splitsen wij dat bedrag eerst op in de kale huurprijs en een voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen. Daarna beoordelen we of de huurverhoging na woningverbetering terecht is.
Lees meer hierover op de pagina Splitsen all-in huurprijs.