Wat gebeurt er nadat ik de Huurcommissie heb ingeschakeld?

U heeft de Huurcommissie ingeschakeld bij een geschil over een eenmalige huurverlaging. Wij gaan onderzoeken of uw verzoek terecht is en of u recht heeft op eenmalige huurverlaging. Hier leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

U krijgt bericht

U krijgt een e-mail waarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. Daarin staat ook het nummer van uw procedure en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U betaalt een bedrag voor de behandeling van uw zaak

Een procedure bij de Huurcommissie starten kost €25. Dit heet leges. Aan het eind van het formulier Eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen kunt u online via iDEAL kunnen betalen. Staat in de uitspraak dat u gelijk krijgt? Dan krijgt u het geld dat u vooraf heeft betaald terug. Heeft u een lager inkomen en krijgt u huurtoeslag of een uitkering via de Participatiewet? Misschien hoeft u de leges niet te betalen. Dan kunt u met het formulier Verzoek om vrijstelling van leges vragen om de kosten niet te betalen.  

De Huurcommissie beoordeelt uw zaak

Nadat u het formulier heeft opgestuurd, kunnen we uw zaak behandelen.

Lees hier wat u kunt verwachten van een uitspraak van de Huurcommissie over uw voorstel tot huurverlaging.