Hoe zit het met de kosten van zonnepanelen?

Heeft de verhuurder zonnepanelen op het dak van een huurwoning gelegd? Dan kan hij daar op 2 manieren een vergoeding voor vragen: in de servicekosten of door de huurprijs te verhogen.

Of de vergoeding in de huurprijs of in de servicekosten zit, hangt af van het type zonnepanelen. Als u het niet met elkaar eens bent over de vergoeding voor de zonnepanelen, dan bepalen we eerst om welk type zonnepanelen het gaat. Daarna berekenen we of de huurverhoging of het bedrag in de servicekosten klopt. Daarbij gaan we uit van de volgende regels:

Zonnepanelen in de servicekosten

Kunnen de zonnepanelen van het dak worden afgehaald zonder grote schade aan de panelen of het dak? Dan zijn het roerende zaken. De kosten van deze zonnepanelen mag de verhuurder doorberekenen in de servicekosten.

De verhuurder spreekt een vast bedrag af. Dit heet de gebruiksvergoeding. Om te bepalen welke vergoeding redelijk is, gaan we uit van de kosten van aankoop plus de kosten van het plaatsen van de zonnepanelen. Dit noemen we de investeringskosten. Bij het berekenen van de gebruiksvergoeding, gaan we ervan uit dat de zonnepanelen 10 jaar meegaan. De kosten van onderhoud en controle van de zonnepanelen mag de verhuurder niet doorberekenen in de servicekosten.

Is uw woning samen met andere huurwoningen aangesloten op zonnepanelen? Dan mag de verhuurder de kosten verdelen over al deze woningen. Hij rekent uit wat de kosten per woning zijn.

Zonnepanelen in de kale huurprijs

Kunnen de zonnepanelen niet zonder schade van het dak worden afgehaald? Dan heten ze ook wel geïntegreerde zonnepanelen. Dat zijn onroerende zaken. De kosten van deze zonnepanelen mag de verhuurder niet in de servicekosten opnemen. De zonnepanelen zitten in de kale huurprijs. Het plaatsen van dit type zonnepanelen is namelijk een vorm van woningverbetering. De verhuurder mag de huurprijs daarom verhogen.

Om te bepalen of de huurverhoging redelijk is, kijken we onder andere naar de afschrijving. Daarbij gaan we ervan uit dat de zonnepanelen 10 jaar meegaan. De huurprijs mag door de woningverbetering niet hoger worden dan de maximale huurprijs. De maximale huurprijs hangt af van de puntentelling van de woning.

Andere berekeningen mogen ook

Andere manieren om de kosten van zonnepanelen aan de huurder door te berekenen, zijn toegestaan. Bijvoorbeeld een berekening die gebaseerd is op de elektriciteit die de huurder door de zonnepanelen bespaart. Bij een meningsverschil over de kosten van zonnepanelen, zullen wij de kosten echter berekenen zoals we hierboven hebben beschreven.