Wanneer heeft bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging zin?

De meeste verhuurders houden zich bij de jaarlijkse huurverhoging aan alle regels. In 90% van alle gevallen is de huurverhoging terecht. Bezwaar maken heeft dan geen zin. Hier vindt u een lijst van redenen waarom u wel bezwaar kunt maken.

Maak alleen bezwaar als uw verhuurder zich niet aan de regels houdt

Als uw verhuurder de regels goed heeft gevolgd, heeft bezwaar maken geen zin. Check daarom eerst of u met succes bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Lees hieronder wanneer u bezwaar kunt maken. Of controleer op de website van de Woonbond of de huurverhoging aan alle regels voldoet.

Om welke redenen kunt u bezwaar maken?

1.    Uw verhuurder heeft de huurverhoging te laat aangekondigd.
U moet de brief over de huurverhoging minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum hebben ontvangen. Komt de brief te laat en maakt u bezwaar, dan moet de verhuurder de huurverhoging later laten ingaan of aan de Huurcommissie vragen wanneer de verhoging in mag gaan.
2.    In de huurverhogingsbrief staan fouten. Bijvoorbeeld een te hoog percentage, een verkeerde ingangsdatum of een onjuiste kale huurprijs.
3.    U heeft de Huurcommissie gevraagd om de huurprijs te verlagen bij onderhoudsgebreken.
4.    De Huurcommissie heeft uw huurprijs tijdelijk verlaagd wegens onderhoudsgebreken.
5.    De nieuwe huurprijs komt boven de maximale huurprijs te liggen volgens de puntentelling die bij de woning hoort.
6.    De verhuurder verhoogt de huurprijs binnen 12 maanden opnieuw. Hierop zijn 3 uitzonderingen. Uw verhuurder mag de huurprijs wel binnen 12 maanden verhogen:
- in het 1e jaar van uw huurcontract;
- als de vorige huurverhoging langer dan een jaar geleden was;
- als hij uw woning heeft verbeterd.
7.    U betaalt een all-in huurprijs. U betaalt dan één bedrag aan kale huurprijs en bijkomende kosten. Zo kunt u niet controleren of de huurverhoging klopt. Wil uw verhuurder de huurprijs toch verhogen? Vraag hem dan om de all-in prijs te splitsen.

Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging (tot maximaal € 100 per maand)? Dan kunt u ook om de volgende redenen bezwaar maken

Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging (een huurverhoging tot maximaal € 100 per maand)? Dan kunt u ook om de volgende redenen bezwaar maken:

1.    U of 1 van de andere bewoners is chronisch ziek of gehandicapt.

2.    Het huishoudinkomen op de huishoudverklaring klopt niet, bijvoorbeeld omdat iemand uit uw huishouden inmiddels is verhuisd. Uw verhuurder vraagt dan opnieuw het inkomen op van de bewoners die nog wel op uw adres wonen.

3.    Uw huishoudinkomen is in 2021 gedaald tot onder de € 56.527 (als u nu alleen woont) of tot onder de € 75.369 (bij meerdere bewoners), bijvoorbeeld omdat u minder heeft gewerkt in 2021.

Geldt één van de bovenstaande situaties voor u? Dan kunt u uw verhuurder een bezwaarschrift sturen.