De Huurcommissie kan WEL:De Huurcommissie kan NIET:

De betalingsverplichting voor de servicekosten vaststellen;

de hoogte van het voorschotbedrag voor nutsvoorzieningen vaststellen.

Eventueel teveel betaald aan voorschot voor u terugvragen.

Werkt de verhuurder daar niet aan mee, dan kunt u - met de uitspraak van de Huurcommissie in de hand - de kantonrechter daarom vragen.

TIP: vraag hierover (gratis) advies bij het Juridisch Loket.