Wat zijn nutsvoorzieningen?

De kosten voor gas, water en elektriciteit heten: kosten voor nutsvoorzieningen. U betaalt de verhuurder vooraf maandelijks een vast bedrag voor het gebruik van gas, water en elektriciteit: het maandelijks voorschot.

Het gaat om kosten voor het gas, water en de elektriciteit die u als huurder verbruikt en waarvoor u een eigen meter heeft. U geeft dus jaarlijks zelf de meterstanden door aan uw leverancier.
Meestal vindt u het bedrag dat u betaalt voor gas, water en elektriciteit in het huurcontract of in de brief van de verhuurder over de jaarlijkse huurverhoging. Daar heet dit bedrag meestal: het maandelijks voorschotbedrag voor de nutsvoorzieningen.

Welke kosten mag de verhuurder doorbelasten?

In het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten staat heel precies welke kosten een verhuurder bij u in rekening mag brengen. Bijvoorbeeld welk percentage van de administratiekosten de verhuurder u mag laten betalen.
Elk jaar verschijnt een bijgewerkt beleidsboek. Kijk daarom in het nieuwste beleidsboek en / of op de website van de Rijksoverheid.