Wat zijn de regels voor overleg tussen huurder en verhuurder?

Woningcorporaties en andere verhuurders van 25 of meer woningen moeten minimaal 1 keer per jaar overleggen met hun huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Dat staat in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). Bij een verschil van mening over het volgen van de regels kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Wat is een huurdersorganisatie?

Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van alle huurders van een woningcorporatie. Uw organisatie moet onder andere aan de volgende 4 eisen voldoen:

  1. De huurders kiezen het bestuur of wijzen de bestuursleden aan.
  2. U houdt alle huurders op de hoogte van uw activiteiten en betrekt hen bij het bepalen van uw standpunten.
  3. U vergadert minimaal 1 keer per jaar en bespreekt in deze vergadering wat uw organisatie in het afgelopen jaar heeft gedaan en wat uw plannen voor volgend jaar zijn.
  4. Alle huurders kunnen zich bij uw organisatie aansluiten.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is geen vereniging of stichting, maar een commissie die opkomt voor de belangen van de bewoners in een bepaald wooncomplex. Verder gelden dezelfde eisen: u houdt de huurders van het complex op de hoogte, vergadert minimaal 1 keer per jaar en alle bewoners van het complex moeten zich kunnen aansluiten.

Lees meer over de rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies.