Wohv-geschillen

De rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn geregeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). Als er conflicten zijn over het navolgen van deze regels kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen.

Rechten in het kader van de Wohv

Woningcorporaties en andere verhuurders van 25 of meer woningen moeten minimaal 1 keer per jaar overleg voeren met hun huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Meer informatie over de rechten in het kader van de Wohv is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

Inhoud Wohv-geschil

Wohv-geschillen zijn conflicten tussen een verhuurder en huurder, huurdersorganisatie of bewonerscommissie, over de toepassing van de Wohv-regels. Een Wohv-geschil gaat bijvoorbeeld over de manier waarop de verhuurder met de huurdersorganisatie heeft overlegd, de gevolgde procedure of de kostenvergoeding. Ook als de verhuurder afwijkt van een advies van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan in bepaalde gevallen een Wohv-procedure bij de Huurcommissie worden gestart.

De Huurcommissie geeft geen inhoudelijk oordeel over het beleid of de plannen van de verhuurder. Wil een verhuurder bijvoorbeeld een huizenblok renoveren, dan kan de Huurcommissie niet beoordelen of het plan redelijk is. De Huurcommissie kijkt alleen of de verhuurder de huurders op de juiste wijze heeft geïnformeerd of overleg heeft gevoerd, of dat de verhuurder op een juiste manier met het advies van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie is omgegaan.

Starten van een procedure

De volgende partijen kunnen een Wohv-geschilprocedure starten bij de Huurcommissie:

 • huurder;
 • huurdersorganisatie;
 • bewonerscommissie;
 • woningcorporatie;
 • verhuurder met 25 of meer woningen in de verhuur.

Wilt u een verzoek indienen over een Wohv-geschil, dan kunt u dit digitale formulier invullen. 

Dient u uw verzoek liever per post in? Dat kan ook. Stuur dan een brief naar de Huurcommissie, waarin u het geschil beschrijft, wat u verwacht van de Huurcommissie en wat uw doel is. De brief moet verder de volgen de informatie bevatten:

 • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van beide partijen;
 • het conflict (geschilpunt);
 • kopieën van de gevoerde correspondentie met betrekking tot het conflict;
 • indien aanwezig: de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen;
 • het reglement van de bewonerscommissie (of de statuten van de huurdersorganisatie);
 • een overzicht waarin alle meegestuurde stukken staan genoemd (productielijst).

Op de envelop zet u in de linkerbovenhoek: Wohv. De brief stuurt u naar de Huurcommissie t.a.v. contactpersoon Wohv, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag. 

Kosten

Een Wohv-procedure bij de Huurcommissie kost € 100,- . Dit bedrag krijgt u niet terug, ook niet als de Huurcommissie u gelijk geeft.

Samenvatting uitspraken Wohv

Hieronder is een samenvatting van de Wohv-uitspraken van de Huurcommissie opgenomen. U kunt in het overzicht zien wat het geschilpunt was en u leest een samenvatting van het oordeel van de Huurcommissie.

Download samenvatting uitspraken Wohv​​​​​​​

Uitspraken Wohv

Hieronder zijn de Wohv-uitspraken (geanonimiseerd) individueel te bekijken.