Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

WOHV-geschillen

De rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn geregeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV). Als er conflicten zijn over het navolgen van deze regels kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen.

Rechten in het kader van de WOHV

Woningcorporaties of particuliere verhuurders van 25 of meer woningen moeten minimaal één keer per jaar overleg voeren met hun huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Meer informatie over de rechten in het kader van de WOHV is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

Inhoud WOHV-geschil

WOHV-geschillen zijn conflicten tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie of bewonerscommissie over de toepassing van de WOHV-regels. Een WOHV-geschil kan gaan over de manier waarop de verhuurder het overleg met de huurdersorganisatie heeft gevoerd, de gevolgde procedure of de kostenvergoeding. Ook als de verhuurder afwijkt van een advies van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan een WOHV-procedure bij de Huurcommissie worden gestart.

De Huurcommissie geeft geen inhoudelijk oordeel over het beleid of de plannen van de verhuurder. Wil een verhuurder bijvoorbeeld een huizenblok renoveren, dan kan de  Huurcommissie niet beoordelen of het plan redelijk is. De Huurcommissie kijkt alleen of de verhuurder de huurders op de juiste wijze heeft geïnformeerd of dat de verhuurder heeft geluisterd naar het advies van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie.

Starten van een procedure

De volgende partijen kunnen een WOHV-geschil procedure starten bij de Huurcommissie:

  • huurdersorganisaties;
  • bewonerscommissies;
  • woningcorporaties;
  • particuliere verhuurders met 25 of meer woningen in de verhuur.

Als u een WOHV-procedure wilt starten, dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de Huurcommissie. De Huurcommissie bespreekt het conflict met u en beoordeelt of het inderdaad onder de WOHV-procedure valt. 
Als uit het gesprek blijkt dat het conflict inderdaad een WOHV-geschil is, dan stuurt u een brief waarin u schrijft wat u verwacht van de Huurcommissie en wat uw doel is. De brief moet verder de volgende informatie bevatten:

  • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van beide partijen;
  • het conflict (geschilpunt);
  • overzicht en kopieën van de gevoerde correspondentie;
  • samenwerkingsovereenkomst tussen partijen;
  • reglement van de bewonerscommissie (of huurdersorganisatie)

Op de envelop zet u in de linkerbovenhoek: WOHV. De brief stuurt u naar:
Huurcommissie
T.a.v. contactpersoon WOHV
Postbus 16495
2500 BL Den Haag

U kunt uw brief ook digitaal versturen. Maak in dat geval gebruik van het webformulier om overige informatie op te sturen. Vermeld bij de toelichting dat het om een WOHV procedure gaat en voeg de brief als bijlage toe.

Kosten

Een WOHV-procedure bij de Huurcommissie kost € 100. Dit bedrag is geen voorschot. U krijgt het bedrag dus niet terug, ook niet als de Huurcommissie u gelijk geeft.

Uitspraken WOHV

Hieronder zijn de afgehandelde uitspraken (geanonimiseerd) te bekijken. In het openbaar register van de Huurcommissie zijn de overige uitspraken van de Huurcommissie te vinden.