Woningverbetering

Als huurder en verhuurder het oneens zijn over de huurverhoging na het verbeteren van een woning, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen. 

Wat is woningverbetering?

Het gaat om woningverbetering als de aangebrachte voorzieningen tot meer woongenot leiden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een tweede toilet, dubbel glas of centrale verwarming (cv) in een woning worden aangebracht. Het vervangen of herstellen van bestaande voorzieningen is geen woningverbetering. In dat geval is er sprake van (groot) onderhoud of renovatie. Meer informatie over renoveren van een huurwoning is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl. Op deze website vindt u ook informatie over het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten.

  

Woningverbetering en huurverhoging

Niet elke verbetering aan een woning mag leiden tot een huurverhoging. De verhuurder mag de huurprijs alleen verhogen als:

  • de huurder vooraf toestemming heeft gegeven voor de woningverbetering;
  • de nieuwe voorziening meer comfort biedt dan de oude;
  • de nieuwe huurprijs niet hoger is dan de maximale huurprijs volgens de puntentelling van de woning.  

Het 'Beleidsboek huurverhoging na woningverbetering' is te vinden op de pagina Publicaties.

Let op: huurder en verhuurder kunnen afspreken dat de huurder een vergoeding betaalt, omdat de woning zó goed is geisoleerd dat er net zoveel energie wordt opgewekt als wordt verbruikt. Dit wordt een energieneutrale woning genoemd, ook wel een nul-op-de-meter-woning. Zo'n vergoeding is geen huurverhoging vanwege woningverbetering maar een energieprestatievergoeding en staat los van de huurprijs. 

Starten van een procedure

Als huurder en verhuurder het niet eens worden over de nieuwe huurprijs na verbetering van de woning, dan kunnen zij de Huurcommissie vragen om de huurverhoging te beoordelen.  Dit kan tot uiterlijk drie maanden nadat de verbetering is aangebracht. U start een procedure door een verzoekschrift in te dienen.

Let op: Als de Huurcommissie in de procedure constateert dat er een all-inprijs is afgesproken, dan splitst zij eerst de prijs in een kale huurprijs en een voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen. Daarna beoordeelt de Huurcommissie of de huurverhoging na woningverbetering terecht is. Meer informatie is te vinden op de pagina Splitsen all-inprijs.

Tijdens de procedure

Een onderzoeker van de Huurcommissie maakt een puntentelling van de woning en bekijkt welke voorzieningen zijn aangebracht. Ook worden de kosten van de verbeteringen bekeken. De  Huurcommissie bepaalt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is, gelet op de kosten van de verbetering en de maximale huurprijs van de woning.

Na de uitspraak

De Huurcommissie bepaalt per welke datum de huurverhoging vanwege de verbetering ingaat. Meer informatie over het verloop van een procedure.

To top