Zorgwoning

Bij zogenaamde zorgwoningen kan een toeslag van 35% op de punten worden toegepast. Het gaat daarbij om een in een woongebouw gelegen woonruimte die een zelfstandige woning vormt, waarbij woongebouw en woning geschikt en bestemd zijn voor mensen met een fysieke beperking. De daaraan verbonden eisen zijn per 1 oktober 2015 gewijzigd en vastgelegd in de wettelijke regeling van het WWS.

Berekening toeslag

De toeslag van 35% wordt berekend over de rubrieken 1 t/m 9.1 en 10:

1.    Oppervlakten van vertrekken (kamers, keuken, badkamer, doucheruimte)

2.    Oppervlakten van overige vertrekken (bijkeuken, berging, zolder, garage)

3.    Verwarming

4.    Energieprestatie

5.    Keuken

6.    Sanitair

7.    Voorziening gehandicapten

8.    Privé-buitenruimten (bijv. tuin, balkon)

9.1. WOZ-waarde van de woning

10.  Renovatie

 

De toeslag van 35% wordt berekend over de puntentoekenning in de rubrieken 1-8 alsmede de onder rubriek 9.1. berekende WOZ punten en de renovatiepunten in rubriek 10. In de berekening van de toeslag wordt dus niet uitgegaan van de minimale 40 punten (rubriek 9.2), die toegekend kunnen worden als de woning is opgeleverd of gebouwd op of ná 1 oktober 2015. Deze berekening geldt voor zowel nieuwbouw-, gerenoveerde- als bestaande zorgwoningen.

Voor de berekening van het totaal aantal waarderingspunten (niet de toeslag) bij nieuwgebouwde of ingrijpend gerenoveerde zorgwoningen, wordt wel rekening gehouden met de minimale 40 punten, indien de saldering van de onderdelen 1 t/m 8 en 12, 110 punten of meer oplevert.

WOZ-waarde

Rubriek
9.1

Punten voor de WOZ-waarde, waarbij er voor de puntenberekening gerekend wordt met een waarde van minimaal € 40.480

  • Voor elke € 7.995 van WOZ-waarde, 1 punt;
  • Voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte van vertrekken en ruimten, 1 punt per € 122.

Rubriek
9.2

Nieuwbouw bestemd voor geliberaliseerd segment: Indien een woning is gebouwd (nieuwbouw) in het kalenderjaar 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019 en ten aanzien daarvan het totaal aantal punten na saldering van de punten van de onderdelen 1 tot en met 8 en 12, 110 of meer is. Het aantal punten volgens de berekening onder 9.1 met een minimum van 40 punten.

Let op: Onder nieuwbouw in de kalenderjaren 2015 tot en met 2021 wordt in het kader van de puntenberekening tevens begrepen de renovatie waardoor de energieprestatie op nieuwbouwniveau is gebracht conform het Bouwbesluit 2012.

Kortom, voor de berekening van de 35% toeslag wordt uitgegaan van de onder 9.1 berekende WOZ-punten. Voor de berekening van het totaal aantal waarderingspunten wordt, indien van toepassing, gerekend met de uitkomst van rubriek 9.2.