Bent u het niet eens met de uitspraak?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de voorzitter?

  1. Dan kunt u in verzet gaan. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak van de voorzitter. Tijdens een hoorzitting in verzet kunt u geen nieuwe feiten of documenten meer inbrengen. De commissie beoordeelt alleen of de voorzitter de feiten en omstandigheden die u of de verhuurder heeft genoemd goed heeft beoordeeld. Ook bekijkt de commissie of het beleid van de Huurcommissie goed is toegepast. Meld al uw bezwaren tegen de voorzittersuitspraak in het formulier. De commissie kijkt tijdens verzet namelijk alleen naar de bezwaren die u heeft opgeschreven. Wilt u in verzet gaan? Gebruik hiervoor het formulier ‘Verzet tegen een uitspraak van de voorzitter’.
  2. U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag zo snel mogelijk bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.

Lees meer over de procedure als u in verzet gaat.

Bent u het niet eens met de inhoud van een uitspraak van de commissie?

  1. U kunt dan naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag zo snel mogelijk bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.
  2. U kunt geen verzet indienen bij de Huurcommissie.

Ziet u een fout in de uitspraak?

Staat er in de uitspraak een duidelijke schrijf- of een rekenfout? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de fout te verbeteren. Gebruik hiervoor het formulier 'Fout verbeteren in een uitspraak'.

Belangrijk om te weten: uw vraag om een fout in de uitspraak te verbeteren, betekent niet dat u langer de tijd heeft om in verzet te gaan tegen de uitspraak of naar de kantonrechter te gaan. Als u het niet eens bent met de inhoud van de uitspraak, vraag dan op tijd aan de Huurcommissie of de kantonrechter om uw zaak opnieuw te beoordelen.