Over de Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen. Komen huurder en verhuurder er onderling zelf niet uit, dan biedt de Huurcommissie hulp met onpartijdige informatie. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan kan de Huurcommissie door toetsing van het huurprijsgeschil aan de wet- en regelgeving een uitspraak doen die bindend is voor partijen.

Organisatie

De Huurcommissie is de naam voor het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) Huurcommissie en de Dienst van de Huurcommissie samen.

Publicaties en formulieren

De Huurcommissie maakt bij haar dienstverlening gebruik van verschillende formulieren en publicaties, bijvoorbeeld verzoekschriften en handboeken en een folder over de Huurcommissie. Deze zijn te vinden op de pagina Publicaties.