100 jaar Huurcommissie


Hoe houden we de relatie tussen huurder en verhuurder goed? En wat kunnen verhuurders, huurders, Huurcommissie en andere partijen doen om dit te bevorderen? Deze vragen stonden centraal op het symposium ‘Voorkomen is beter dan beslechten’. Ruim 150 belangstellenden uit de wereld van huur en verhuur woonden op 27 maart dit symposium in Den Haag bij.

Aanleiding voor het symposium was de honderdste verjaardag van de Huurcommissie. “Het is vandaag precies honderd jaar geleden dat de Huurcommissiewet van kracht werd”, sprak Anke van Heur, voorzitter van de Huurcommissie op het symposium. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog was in Nederland een tekort aan goedkope, kleine huurwoningen. Door de woningnood stegen de huurprijzen. Met de Huurcommissiewet van 1917 wilde de overheid deze prijsopdrijving tegengaan. Gemeentes konden een lokale huurcommissie in het leven roepen, die ging toezien of de prijzen wel rechtvaardig waren”. 

Tegenwoordig is er één landelijke Huurcommissie en de werkwijze is anders dan voorheen. Anke van Heur: “De samenleving verandert voortdurend. Onze werkwijze verandert daardoor ook. De Huurcommissie richt zich steeds meer op het voorkómen en het helpen oplossen van problemen. We proberen de relatie tussen huurder en verhuurder gezond te houden. Ze moeten tenslotte met elkaar verder. We bieden daarom aan te bemiddelen tussen huurder en verhuurder, als extra dienst naast het formeel beslechten van geschillen.”

Anke van Heur presenteerde vervolgens een kort filmpje over de 'Huurcommissie van toen' dat speciaal ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan is gemaakt.

Minister Plasterk over de Huurcommissie

Op het symposium was minister Plasterk van BZK aanwezig en ook hij keek honderd jaar terug: “1917 dat was de tijd van mijn opa. Er was oorlog in Europa. Nederland was niet in oorlog, maar er was een tekort aan alles en het leven was zwaar. Er is veel veranderd sinds die tijd. We zijn welvarender, gezonder, meer geëmancipeerd. En de krotten van toen zijn verdwenen. Maar de behoefte van mensen om goed en betaalbaar te wonen, is gebleven. Een redelijke huurprijs komt niet altijd vanzelf tot stand. Daarom is het goed dat er een onafhankelijke partij is die, als het moet, bij geschillen de knoop kan doorhakken.”

Minister Plasterk krijgt het eerste exemplaar van het Huurcommissie jubileumboek overhandigd. Foto: Monique van Zeijl

André Verburg: anders omgaan met conflicten

André Verburg, rechter en docent-onderzoeker op het gebied van bestuursrecht, ziet ook dat de tijden veranderen en daarmee ook de manier waarop we omgaan met conflicten. “Het is niet meer alleen een juridische puzzel die moet worden opgelost. Bij de moderne conflicthantering is persoonlijke benadering van belang: Wat houdt de partijen bezig? Wat is hun verhaal? Toon interesse voor het achterliggende conflict. De gezaghebber moet verantwoording afleggen.”

Na het plenaire gedeelte konden de deelnemers van het symposium een workshop bijwonen. Het symposium werd georganiseerd door de Huurcommissie en werd gehouden in het New World Campus in Den Haag. Gespreksleider was socioloog en hoogleraar Bestuurskunde Wim Derksen.

Bekijk een impressie van het symposium ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Huurcommissie.