Nevenfuncties

Hieronder staan de nevenfuncties vermeld van het bestuur en de zittingsvoorzitters van de Huurcommissie. Het gaat zowel om bezoldigde als onbezoldigde functies.

Bestuur

De heer mr. J.M.L. Niederer (voorzitter)

 • Lid stichtingsbestuur MCA: Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant (Kroon benoemd)
 • Lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, afdeling Rechtspraak (bezoldigd, vacatiegeld)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Brabant Water N.V. (bezoldigd)

Zittingsvoorzitters

Mevrouw mr. M. Kleijn Hesselink

 • Voorzitter van de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oisterwijk
 • Voorzitter van de geschillencommissie voor personele zaken van de gemeentes Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk
 • Onafhankelijk adviseur bezwaarschriften van de gemeente Oisterwijk
 • Secretaris Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Breda
 • Vrijwilliger (voorlezer) bij VoorleesExpress Breda

Mevrouw mr.drs. L.M. Brouwer-Harten

 • Lid van de raad van toezicht van Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs de Vier Windstreken
 • Bestuurslid van de Stichting tot Bevordering van de Huisvesting van Ouderen in Bodegraven

Mevrouw mr.  M.L. Bondrager

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. C.S. van Damme

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. E.M. Jacquemijns

 • Voorzitter commissie bezwaarschriften Stroomopwaarts MVS
 • Voorzitter College van toezicht Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Voorzitter klachtcommissie Veiligheidsregio Kennemerland
 • Taalcoach “Samenspraak” bij st. Het Gilde Den Haag.

De heer mr. J.A.M. Schuurbiers

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. L.E.M. Zalme

 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente De Ronde Venen
 • Plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie Fonds Podiumkunsten
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie Filmfonds
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Houten