Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Nevenfuncties

Hieronder staan de nevenfuncties vermeld van het bestuur en de zittingsvoorzitters van de Huurcommissie. Het gaat zowel om bezoldigde als onbezoldigde functies.

Bestuur

Mevrouw drs. A.A. van Heur (voorzitter)

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw drs. C.J. van Wijk (plv. voorzitter)

 • Geen nevenfuncties

Zittingsvoorzitters

De heer mr. J.H. Bloksma

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr.  M.L. Bondrager

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. W.C Brouwer

 • Voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Reimerswaal

Mevrouw mr. C.S. van Damme

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. E.M. Jacquemijns

 • Voorzitter kamer sociale zaken commissie bezwaarschriften gemeente Leidschendam/Voorburg
 • Voorzitter College van toezicht Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Lid Beroepenveldcommissie opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening, Hogeschool Leiden

De heer mr. J.A.M. Schuurbiers

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. L.E.M. Zalme

 • Plv. voorzitter bezwaarcommissie gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente De Ronde Venen
 • Plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie Fonds Podiumkunsten
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie Fonds voor de Cultuurparticipatie
 • Plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden gemeente Den Bosch
 • Zalme advies en bemiddeling