Nevenfuncties

Hieronder staan de nevenfuncties vermeld van het bestuur en de zittingsvoorzitters van de Huurcommissie. Het gaat zowel om bezoldigde als onbezoldigde functies.

Bestuur

Mevrouw drs. A.A. van Heur (voorzitter)

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw drs. C.J. van Wijk (plv. voorzitter)

 • Geen nevenfuncties

Zittingsvoorzitters

De heer mr. J.H. Bloksma

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr.  M.L. Bondrager

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. C.S. van Damme

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. E.M. Jacquemijns

 • Voorzitter commissie bezwaarschriften Stroomopwaarts MVS
 • Voorzitter College van toezicht Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De heer mr. J.A.M. Schuurbiers

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. L.E.M. Zalme

 • Plv. voorzitter bezwaarcommissie gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente De Ronde Venen
 • Plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie Fonds Podiumkunsten
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie Fonds voor de Cultuurparticipatie
 • Plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden gemeente Den Bosch
 • Zalme advies en bemiddeling