Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Nevenfuncties

Hieronder staan de nevenfuncties vermeld van het bestuur en de zittingsvoorzitters van de Huurcommissie. Het gaat zowel om bezoldigde als onbezoldigde functies.

Bestuur

 • mevrouw drs. A.A. van Heur (voorzitter)
  - Lid Advisory Board Rechtwijzer 2.0 (gezamenlijk initiatief van The Hague Institute for the Internationalisation of Law en Raad voor Rechtsbijstand)
  - Voorzitter Bewonersvereniging het Statenlaankwartier te Rotterdam
 • mevrouw drs. C.J. van Wijk (plv. voorzitter)


Zittingsvoorzitters

 • De heer mr. J.H. Bloksma
  • Lid van de stichting WMO raad van de gemeente Midden-Drenthe
 • Mevrouw mr.  M.L. Bondrager
  • Geen nevenfuncties
 • Mevrouw mr. W.C Brouwer
  • Voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Reimerswaal
 • Mevrouw mr. C.S. van Damme
  • Geen nevenfuncties
 • Mevrouw mr. E.M. Jacquemijns
  • Voorzitter kamer sociale zaken commissie bezwaarschriften gemeente Leidschendam/Voorburg
  • Voorzitter College van toezicht Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • De heer mr. J.A.M. Schuurbiers
  • Geen nevenfuncties
 • Mevrouw mr. L.E.M. Zalme
  • Plv. voorzitter bezwaarcommissie gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente De Ronde Venen
  • Voorzitter bezwaarschriftencommissie Fonds Podiumkunsten
  • Plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie Fonds voor de Cultuurparticipatie
  • Plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden gemeente Den Bosch
  • Zalme advies en bemiddeling