Organisatie

De Huurcommissie bestaat uit het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) Huurcommissie en de Dienst van de Huurcommissie.

ZBO Huurcommissie

Het zelfstandig bestuursorgaan Huurcommissie bestaat uit een bestuur, zittingsvoorzitters en zittingsleden. Het bestuur geeft leiding aan de Huurcommissie en de Dienst van de Huurcommissie en bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. Zij worden benoemd door de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor een periode van zes jaar en kunnen één keer herbenoemd worden. 

De zittingscommissie

De zittingscommissie is onafhankelijk en onpartijdig en bestaat uit een zittingsvoorzitter en twee zittingsleden. Deze twee zittingsleden zijn afkomstig van organisaties van huurders en verhuurders. De zittingsvoorzitters en zittingsleden zijn landelijk inzetbaar. De zittingscommissies houden zitting op verschillende locaties in het land.

De zittingsvoorzitters en zittingsleden worden door de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan twee keer verlengd worden. Een uitzondering betreft zittingsvoorzitters die deze functie vóór 1 april 2010 al uitvoerden.

Raad van Advies

De Raad van Advies geeft advies aan het bestuur van de Huurcommissie over het uitvoeringsbeleid en de werkwijze van de Huurcommissie. De raad bestaat uit negen leden: drie huurdersleden, drie verhuurdersleden en drie onafhankelijke leden.

De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor een periode van 4 jaar. Zij kunnen één keer herbenoemd worden.

Dienst van de Huurcommissie

De Dienst van de Huurcommissie ondersteunt het ZBO Huurcommissie in zijn taken. De Dienst heeft een omvang van 91 fte.