Publicaties

Hieronder staan het Handboek Huurcommissie, beleidsboeken en andere publicaties van de Huurcommissie. Elders op de site staan onder meer de verzoekschriften en de formulieren puntentelling.

Handboek Huurcommissie

De samenleving verwacht van de Huurcommissie dat zij deskundig, transparant en onpartijdig is. De wet- en regelgeving van en rondom het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) de Huurcommissie bevat daartoe waarborgen. Om de werkwijze van de Huurcommissie transparant te maken is een Handboek Huurcommissie opgesteld.

Het Handboek ZBO Huurcommissie is voor iedereen binnen de Huurcommissie en voor geïnteresseerden buiten de Huurcommissie. Het Handboek geeft aan hoe de Huurcommissie werkt. Het Handboek is vooral opgebouwd uit wettelijke bepalingen, regels en documenten die al eerder zijn vastgesteld.

De Legesnotitie bij het Handboek Huurcommissie

Huurder en verhuurder betalen een bijdrage in de kosten voor de procedure, de leges genoemd. Dit is vastgelegd in een wet, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. De Huurcommissie volgt deze wet bij het uitvoeren van de leges.

In de Legesnotitie wordt de wettelijke regeling uitgelegd en wordt het uitvoeringsbeleid weergegeven zoals dat is vastgesteld door de beleidsvergadering van de Huurcommissie. De Huurcommissie wil hiermee transparant zijn in de werkwijze rondom de legesveroordeling. De Legesnotitie is een bijlage bij het Handboek Huurcommissie.