Export openbaar register

Het is mogelijk om een export te maken van de uitspraken die de afgelopen drie maanden zijn afgehandeld. Als u op 'download' klikt , dan opent u een excelbestand (csv). Dit bestand kunt u vervolgens opslaan en verder bewerken.

N.B. De uitspraken komen met een vertraging van 7 dagen beschikbaar.