Toelichting bij uitspraken

De uitspraken die de Huurcommissie op verzoek van huurders en verhuurders heeft gedaan, staan in een openbaar register. In dit openbaar register vindt u de inhoudelijke uitspraken van de Huurcommissie. Deze uitspraken zijn geanonimiseerd.

Het openbaar register bevat niet alle uitspraken van de Huurcommissie. Uitspraken die persoonsgegevens bevatten die beschermd moeten worden, staan niet in het openbaar register. Voorbeelden van zulke persoonsgegevens zijn gegevens over inkomen en medische informatie. 

Ook voorzittersuitspraken staan niet in het openbaar register. Een voorzittersuitspraak wordt bijvoorbeeld gedaan als de indiener (voorschot) leges niet betaalt. Dan wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard. 

Welke periode?

Opgenomen zijn uitspraken vanaf heden tot en met 5 jaar terug.

Welke uitspraken?

Het gaat onder andere om uitspraken over huurverhoging, servicekosten, huurverlaging, onderhoudsgebreken, uitsplitsing all-in huur en toetsing aanvangshuur. Uitspraken in het kader van de Wet overleg huurder verhuurder (WOHV) zijn niet opgenomen in het openbaar register. Deze zijn te vinden op de pagina WOHV-geschillen

Welke informatie?

Van alle uitspraken wordt een aantal gegevens getoond, bijvoorbeeld het onderwerp van de uitspraak en de huurprijs na de uitspraak. Vanaf 2013 worden ook de uitspraken zelf (geanonimiseerd) opgenomen.

Hoe zoeken?

U kunt op meerdere manieren zoeken naar uitspraken:

  • vrij zoeken in het zoekveld aan de linkerkant, bijvoorbeeld op postcode (1234 AB), adres of huurverhoging
  • filteren via het veld aan de rechterkant, bijvoorbeeld op onderwerp of plaats
  • zoeken via het kaartje op locatie

Na uw zoekactie kunt u de resultaten sorteren op adres, datum of zaaknummer. Als u op een zaaknummer klikt, ziet u meer gegevens over een zaak en vindt u de locatie op het kaartje.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de uitspraken in het openbaar register, dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie.