Toelichting bij uitspraken

De uitspraken die de Huurcommissie op verzoek van huurders en verhuurders heeft gedaan, zijn openbaar. We hebben alle uitspraken anoniem gemaakt.

Welke uitspraken vindt u op onze website?

U vindt uitspraken van nu tot en met 5 jaar terug. Bijvoorbeeld uitspraken over huurverhoging, servicekosten, huurverlaging, onderhoudsgebreken, splitsen van de all-in huur en toetsen van de aanvangshuur bij een nieuw huurcontract.

Welke uitspraken kunt u niet inzien?

Uitspraken die persoonsgegevens bevatten die wij moeten beschermen, zijn niet openbaar. Bijvoorbeeld uitspraken waarin gegevens staan over iemands inkomen of medische informatie.
Ook voorzittersuitspraken zijn niet openbaar. Een voorzittersuitspraak wordt bijvoorbeeld gedaan als de indiener (het voorschot op) de kosten niet betaalt. Dan verklaren we het verzoek ‘niet-ontvankelijk’. Dat betekent dat er geen inhoudelijke uitspraak is. Sinds begin 2021 doen wij ook inhoudelijke, de zogenaamde kennelijke voorzittersuitspraken. Ook deze uitspraken zijn nu nog niet zichtbaar in het openbaar register.

Welke informatie vindt u in een uitspraak?

Van alle uitspraken wordt een aantal gegevens getoond, bijvoorbeeld het onderwerp van de uitspraak en de huurprijs na de uitspraak. Vanaf 2013 worden ook de uitspraken zelf (anoniem, dus zonder persoonsgegevens) opgenomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de uitspraken in het openbaar register, dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie.