Toelichting bij uitspraken

De uitspraken die de Huurcommissie op verzoek van huurders en verhuurders heeft gedaan, zijn openbaar. We hebben alle uitspraken anoniem gemaakt.

Welke uitspraken vindt u op onze website?

U vindt uitspraken van nu tot en met 5 jaar terug. Bijvoorbeeld kennelijke voorziters- en uitspraken over huurverhoging, servicekosten, huurverlaging, onderhoudsgebreken, splitsen van de all-in huur en toetsen van de aanvangshuur bij een nieuw huurcontract.

Voorzittersuitspraken publiceren we ongeveer 2 weken na het verstrijken van de verzetstermijn of 1 week na de behandeling van het verzet.

Welke uitspraken kunt u niet inzien?

Uitspraken die persoonsgegevens bevatten die wij moeten beschermen, zijn niet openbaar. Bijvoorbeeld uitspraken waarin gegevens staan over iemands inkomen of medische informatie.

Welke informatie vindt u in een uitspraak?

Van alle uitspraken wordt een aantal gegevens getoond, bijvoorbeeld het onderwerp van de uitspraak en de huurprijs na de uitspraak. Vanaf 2013 worden ook de uitspraken zelf (anoniem, dus zonder persoonsgegevens) opgenomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de uitspraken in het openbaar register, dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie.