Openbaar register - 58571

Adres: Aakstraat 163, 1034BN AMSTERDAM
Onderwerp: Toetsing aanvangshuurprijs
Wetsartikel: 7:249 BW
Datum afdoening: 01-05-2020
Inhoud uitspraak: Huurprijs niet redelijk
Type woonruimte: Zelfstandig
Punten woonruimte: 130
Verzoeker: Huurder
Legesuitspraak: De verzoeker wordt in het gelijk gesteld
Huurprijs voor uitspraak: 700,00
Huurprijs na uitspraak: 270,51

Kaart