Openbaar register - 91202

Adres: Bronkhorststraat 29 A, 2316SX LEIDEN
Onderwerp: Toetsing aanvangshuurprijs
Wetsartikel: 7:249 BW
Datum afdoening: 29-03-2021
Inhoud uitspraak: Huurprijs niet redelijk
Type woonruimte: Zelfstandig
Punten woonruimte: 71
Verzoeker: Huurder
Legesuitspraak: De verzoeker wordt in het gelijk gesteld
Huurprijs voor uitspraak: 925,00
Huurprijs na uitspraak: 340,09

Kaart