Voor rechtbanken

De Huurcommissie kan op verzoek van de rechter inlichtingen geven over een gedane uitspraak, of over de aan een woonruimte toe te kennen kwaliteit en een voor die woonruimte redelijk te achten huurprijs.

Aanvragen

Wilt u nadere toelichting opvragen over een uitspraak van de Huurcommissie of over de vaststelling van de huurprijs, dan kunt u dit digitale formulier invullen. 

Vraagt u de inlichtingen liever schriftelijk aan bij de Huurcommissie, dan kunt u een brief sturen naar de Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag. Vermeld op de envelop in de linker bovenhoek en in de brief duidelijk 'inlichtingen voor de rechter'.

Let op: vraag de inlichtingen niet aan via de verzoekprocedure voor huurders en verhuurders.