Invoering van een drempelbedrag

Geschillenbeslechting door de Huurcommissie kan alleen bij een financieel belang van € 3 per maand of meer.

Veelgestelde vragen over drempelbedrag

Wat houdt het drempelbedrag in?

De wetswijziging van de Uhw stelt als voorwaarde dat een geschil moet gaan over een bedrag van € 3 per maand of meer. Dit drempelbedrag geldt voor verzoeken over: huurverlaging (als bedoeld in artikel 7:254 van het Burgerlijk Wetboek), huurverhoging bij woningverbetering (als bedoeld in artikel 7:255, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek) en huurverlaging bij gebreken (als bedoeld in artikel 7:257, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek).

Kan het huidige drempelbedrag van € 3,- jaarlijks of naar omstandigheden worden aangepast?

Voor aanpassing van het drempelbedrag is wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte nodig. De Huurcommissie gaat niet over de hoogte van het drempelbedrag of wijziging van de Uitvoeringswet.