Keuze uit korte procedure, uitspraak na schriftelijke reactie, uitspraak na videozitting

U heeft van ons de keuzebrief gekregen. Daarin vragen we u te kiezen hoe u wilt doorgaan met de procedure. Er zijn 3 mogelijkheden. 

Korte procedure

Bent u het eens met wat er in het rapport staat? Heeft u geen nieuwe informatie of vragen? U kunt kiezen voor de korte procedure. Bij de korte procedure is er geen zitting. De voorzitter van de Huurcommissie doet een uitspraak. U krijgt de uitspraak via e-mail toegestuurd.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

U kunt het formulier Verzet tegen uitspraak van de voorzitter sturen. Daarin legt u uit waar u het niet mee eens bent: u tekent verzet aan tegen de uitspraak. Stuur het formulier binnen 3 weken nadat u de uitspraak hebt ontvangen.

Uitspraak na schriftelijke reactie

Bent u het niet eens met wat er in het rapport staat? Of heeft u extra informatie? U kunt ervoor kiezen om een schriftelijke reactie te geven op het rapport. Dat betekent dat u in een brief schrijft waar u het niet mee eens bent en waarom.
De Huurcommissie bestudeert uw reactie en doet daarna een uitspraak. Er komt geen zitting. De uitspraak heeft dezelfde waarde als een uitspraak na een zitting. U krijgt de uitspraak via e-mail toegestuurd.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

U kunt een procedure starten bij de kantonrechter.

Uitspraak na een zitting

Bent u het niet eens met wat er in het rapport staat? En wilt u uw reactie niet schriftelijke geven? Dan kiest u voor een zitting. Wij nodigen u en de andere partij uit om in een zitting het rapport te bespreken. Dat kan een (online) videozitting zijn. De Huurcommissie doet na de zitting uitspraak.

Lees over de zitting.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

U kunt een procedure starten bij de kantonrechter.

Lees hoe u uw keuze aan ons doorgeeft.