Bemiddeling

De Huurcommissie biedt de huurder en de verhuurder meerdere mogelijkheden voor het oplossen van hun conflict. Naast geschilbeslechting waarbij het conflict eindigt met een uitspraak, biedt de Huurcommissie ook bemiddeling aan. In een bemiddeling wordt het conflict opgelost zonder dat de Huurcommissie een uitspraak doet. 

 

Wat houdt bemiddeling door de Huurcommissie in?

In een bemiddeling helpt de bemiddelaar van de Huurcommissie de huurder en de verhuurder hun conflict gezamenlijk op te lossen.

Waarom bemiddeling door de Huurcommissie?

De Huurcommissie biedt bemiddeling aan omdat bemiddeling snel een concreet resultaat kan opleveren. Het brengt een duurzame oplossing waar de huurder en de verhuurder allebei aan meegewerkt hebben. Een bemiddeling draagt daarom vaak bij aan het verbeteren van de onderlinge verstandhouding.

Hoe verloopt bemiddeling door de Huurcommissie?

Na ontvangst van het verzoekschrift en betaling van de leges door de verzoeker, start de bemiddeling.

De bemiddeling door de Huurcommissie gaat in de volgende stappen:

  • De bemiddelaar van de Huurcommissie bekijkt of een bemiddeling past bij het verzoek;
  • Als bemiddeling past bij het verzoek, neemt de bemiddelaar telefonisch contact op met de verzoeker met de vraag of die het conflict wil oplossen via bemiddeling (intakegesprek);
  • Als de verzoeker wil bemiddelen, neemt de bemiddelaar telefonisch contact op met de andere partij om ook met hem te bespreken of hij het conflict wil oplossen via bemiddeling;
  • Als ook de andere partij wil bemiddelen, dan gaan huurder en verhuurder onder begeleiding van de bemiddelaar met elkaar in gesprek over wat er speelt en zoeken ze samen naar een oplossing van hun conflict. 

De bemiddelaar van de Huurcommissie zorgt voor een goede informatie-uitwisseling tussen de huurder en verhuurder en geeft tevens voorlichting over huurrecht. Dat doet de bemiddelaar op een neutrale, onpartijdige manier. Voor hem staan de huurder en de verhuurder centraal. 

De bemiddelaar onderhoudt telefonisch en per e-mail contact met de huurder en verhuurder. 

De Huurcommissie heeft een Reglement bij bemiddeling opgesteld voor een goed verloop van de bemiddeling.

Komen huurder en verhuurder er samen uit?

Als de huurder en de verhuurder hun conflict hebben opgelost, trekt de verzoeker het verzoek in. De Huurcommissie kan de afspraken die zij samen hebben gemaakt bevestigen per e-mail. Als de huurder en de verhuurder samen tot een oplossing zijn gekomen en er een vaststellingsovereenkomst is gesloten, krijgt de verzoeker het door hem betaalde legesvoorschot terug. 

Komen huurder en verhuurder er samen niet uit?

Als de huurder en de verhuurder er samen niet uitkomen, of als de bemiddelaar vindt dat het proces niet goed verloopt, stopt de bemiddeling. Bij geen intrekking van het verzoek door de indiener, volgt een uitspraak door de voorzitter of de Huurcommissie. Lees meer over keuzes geschilbeslechting.

 

Bekijk voorbeelden uit de praktijk.