Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bemiddeling

Sinds 1 juni 2016 is de Huurcommissie in de regio Den Haag gestart met een proef rond bemiddeling. Naast de bestaande manier van geschilbeslechting, gaat de Huurcommissie ook bemiddelen tussen huurder en verhuurder. Doel is om een conflict tussen partijen sneller tot een oplossing te brengen en het niet tot een formele procedure te laten komen.

Met deze proef onderzoekt de Huurcommissie hoe bemiddeling in de praktijk uitpakt bij conflicten tussen huurder en verhuurder over huurprijs, onderhoud van de woonruimte of de afrekening van servicekosten. De ervaringen worden gebruikt om deze vorm van dienstverlening vanaf 1 januari 2017 als volwaardig alternatief aan te bieden.

Wat is er anders?

Vaak blijkt dat een formele procedure voor geschilbeslechting niet nodig is. Daarom is de Huurcommissie op zoek gegaan naar nieuwe vormen van dienstverlening.

Bij bemiddeling zoekt de Huurcommissie na ontvangst van het verzoek eerst contact  met de indiener om goed door te vragen naar de kern van het probleem en te vragen wat men als mogelijke oplossing ziet. Daarna legt  de Huurcommissie dezelfde vragen voor aan de andere partij.

Vanuit haar deskundigheid toetst de Huurcommissie de voorgestelde oplossingen aan wet- en regelgeving. De meest redelijke oplossing wordt voorgelegd aan beide partijen, waaraan zij zich onderling kunnen verbinden.

Bij een succesvolle bemiddeling krijgt de indiener de leges terug. Naar verwachting is de doorlooptijd van de bemiddeling twee maanden. 

Oplossing anders dan uitspraak

In het geval van bemiddeling kan de voorgestelde oplossing verschillen van de uitspraak van de Huurcommissie en een rechterlijke uitspraak. 

Reglement Bemiddeling (officieel)