Voorbeelden uit de praktijk

In een bemiddeling helpt de bemiddelaar van de Huurcommissie de huurder en de verhuurder hun conflict gezamenlijk op te lossen. Hieronder vindt u 2 praktijkvoorbeelden van bemiddelde zaken.

CASUS 1: Schimmelklachten na jaren opgelost

Sinds 2012 ernstige schimmel in de woning van huurder

Een huurder heeft sinds 2012 ernstige schimmelklachten in de woning (in de badkamer, keuken en slaapkamers). De verhuurder is in de afgelopen jaren meerdere keren langs geweest maar de problemen zijn niet verholpen. De huurder heeft er genoeg van en dient bij de Huurcommissie een verzoek om tijdelijke huurverlaging vanwege gebreken in.

Het eerste gesprek

Na ontvangst van het verzoekschrift en betaling van de leges heeft de bemiddelaar van de Huurcommissie telefonisch contact opgenomen met de huurder. Tijdens dit gesprek, het intakegesprek, stemt de huurder in met bemiddeling omdat hij de verhuurder nog één kans wil geven om de schimmelklachten in de woning te verhelpen. De bemiddelaar van de Huurcommissie neemt hierna telefonisch contact op met de verhuurder. Als ook deze instemt met bemiddeling, gaat de bemiddeling van start.

Contact tussen partijen

In deze fase stellen partijen, in goed overleg met elkaar, een schema op met data waarop de gebreken in de woning verholpen zullen worden. De bemiddelaar blijft telefonisch en per e-mail in contact met zowel de huurder als de verhuurder. Zo blijft hij op de hoogte van de voortgang van het proces.

Bemiddelaar voorkomt voortijdig stoppen van bemiddeling

Op enig moment vindt de verhuurder dat de huurder onvoldoende meewerkt. De aannemer zou op een bepaalde dag geen toegang tot de huurwoning gehad hebben. Afgesproken reparaties konden daardoor niet worden uitgevoerd. De verhuurder dreigt vervolgens te stoppen met de bemiddeling. 

De bemiddelaar neemt contact op met de huurder en de verhuurder. Hij  vraagt aan beide partijen wat er aan de hand is. Het blijkt een misverstand. De bemiddelaar laat de partijen inzien wat er misging in de communicatie en de verdere samenwerking gaat weer soepel.

Einde bemiddeling door intrekking

Nadat alle gebreken in de woning zijn verholpen is het conflict tussen de huurder en de verhuurder opgelost. De huurder trekt het verzoek in, en beëindigt daarmee de procedure. De bemiddelaar bevestigt dat per e-mail aan beide partijen. In de bevestiging staan de gemaakte afspraken vermeld. 

 

CASUS 2: Zeven huurders, een verhuurder

Zeven huurders, een verhuurder 

Zeven huurders van kamers in een pand doen elk de Huurprijscheck van de Huurcommissie. Zo komen zij erachter dat de puntentelling van hun kamers aangeeft dat zij nu een te hoge huurprijs betalen. Met hulp van een deskundige dienen vijf van die zeven huurders vervolgens een verzoek tot toetsing van de aanvangshuurprijs in bij de Huurcommissie. De andere twee huurders dienen nog geen verzoek in. Zij wonen er al langer en moeten andere stappen zetten voordat zij een verzoek in kunnen dienen. 

Alle huurders en verhuurder willen bemiddelen

De Huurcommissie vindt in eerste instantie vier van de vijf verzoeken geschikt voor bemiddeling. Als de Huurcommissie de vier huurders en de verhuurder benadert om mee te doen aan bemiddeling zijn echter alle huurders èn de verhuurder enthousiast. Het draait er op uit dat alle zeven huurders in gesprek gaan met de verhuurder. 

Er volgen gesprekken, e-mails, telefoontjes, overleg…

Huurders en verhuurder gaan serieus in gesprek. Zij komen ook enkele keren bij elkaar. De bemiddelaar houdt het proces in de gaten en steekt regelmatig een hand toe om de voortgang erin te houden. Ook verstrekt de bemiddelaar informatie over wet- en regelgeving aan zowel de huurder en de verhuurder.  

En dan bereiken huurders en verhuurder een oplossing

Binnen enkele weken komen de huurders en de verhuurder samen tot een oplossing. Ze zijn er heel tevreden mee. Die oplossing bestaat uit twee delen. De zeven huurders krijgen huurverlaging. Daarnaast verhelpt de verhuurder een aantal kleine gebreken en brengt hij een aantal door de huurders gewenste nieuwe voorzieningen aan. 

Waarna de vijf verzoeken bij de Huurcommissie worden ingetrokken

Alle huurders die een verzoek bij de Huurcommissie hadden ingediend trekken hun verzoek in. De Huurcommissie heeft de gemaakte afspraken opgenomen in de bevestiging van de intrekking van het verzoek. De twee huurders die hun verzoek aan de Huurcommissie nog aan het voorbereiden waren, dienen dat verzoek niet meer in.