De zitting

Als er tijdens een procedure een zitting wordt gehouden, ontvangen huurder en verhuurder beiden een uitnodiging. Hoe een zitting precies in zijn werk gaat, leest u hierna.

Video Hoe verloopt een zitting?

Download video (mp4, 9 MB)

Uitgeschreven tekst

Stelt u voor, u bent huurder of verhuurder en u hebt onenigheid over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten van de woning en u komt er samen echt niet meer uit. Dan is het mogelijk om de Huurcommissie in te schakelen. De Huurcommissie zal dan een onafhankelijke uitspraak doen over uw situatie. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend.

Hoe verloopt de zitting?
Tijdens een zitting zijn er drie personen van de Huurcommissie aanwezig: de voorzitter en twee leden. Zij proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de zaak. Hiervoor bespreken zij het onderzoeksrapport. Ook kunnen ze vragen stellen aan huurder en verhuurder. Daarom is het belangrijk dat beide partijen bij de zitting aanwezig zijn. De zitting duurt ongeveer 5 tot 20 minuten.

Spreekt u niet goed Nederlands, dan kunt u een tolk meenemen. Ook kunt u iemand schriftelijk machtigen om u tijdens de zitting te vervangen.

Het is belangrijk dat u op tijd komt, anders gaat de zitting door zonder u. En neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee.

Enkele weken na de zitting ontvangt u de schriftelijke uitspraak van de Huurcommissie. Deze uitspraak is bindend.

Zo verloopt de zitting!

Vóór de zitting

U heeft een uitnodiging gekregen voor een zitting van de Huurcommissie. U heeft daarbij het onderzoeksrapport over uw zaak ontvangen. Heeft u commentaar op dit rapport of heeft u nog informatie waarvan u denkt dat deze belangrijk is voor de behandeling van uw zaak? Stuur deze stukken dan uiterlijk tot een week voor de zitting op naar de Huurcommissie. Dit kan per brief of digitaal via dit formulier. Geluids- en video-opnamen kunt u niet meesturen. Vermeld op alle stukken altijd het zaaknummer.

Let op: U moet er zelf voor zorgen dat de andere partij volledig is geïnformeerd.

Inzagebeleid

Als het goed is, heeft u alle informatie om u te kunnen voorbereiden op de zitting. Wilt u het dossier of een deel daarvan toch van tevoren inzien? Dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. De Huurcommissie stuurt de stukken dan op, bij voorkeur via de e-mail.

Machtiging en tolk

U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. De Huurcommissie raadt dit echter wel aan, omdat u dan uw zaak zelf kunt toelichten. Als u niet zelf kunt komen, dan kunt u iemand machtigen. Hoe u dit doet, staat in de uitnodigingsbrief. Die persoon moet dan wel een door u ondertekende schriftelijke machtiging bij zich hebben. De zitting is altijd in het Nederlands. Als u niet goed Nederlands spreekt, dan kunt u een tolk meenemen.

Om de zitting goed te laten verlopen is het belangrijk dat u zich op tijd bij de receptie meldt. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Bent u gemachtigde, meld dan voor wie u komt. Soms is er geen receptie. Neem dan plaats in de wachtruimte en let goed op wanneer de medewerker van de Huurcommissie de namen afroept.   

Let op: Bent u te laat, dan gaat de zitting zonder u door. U kunt wel melden dat u er bent. De Huurcommissie beslist dan of u nog gehoord wordt. 

Tijdens de zitting

Tijdens een zitting van de Huurcommissie is een commissie van drie personen aanwezig. Deze zittingscommissie bestaat uit de zittingsvoorzitter en twee zittingsleden. De zittingsleden zijn afkomstig van huurders- en verhuurdersorganisaties. Daarnaast is er een zittingssecretaris. Hij maakt een verslag (proces-verbaal) van datgene wat tijdens de zitting wordt gezegd.

De zittingscommissie is onpartijdig en moet een zaak ook onpartijdig kunnen beoordelen. Als u twijfelt over de onpartijdigheid of objectiviteit van (leden) van de zittingscommissie, dan kunt u dit direct vóór de zitting aangeven. Dit heet een verzoek tot wraking.

Tijdens de zitting bespreekt de zittingscommissie het verzoek en het rapport van voorbereidend onderzoek. De zittingscommissie heeft alle stukken van te voren gelezen. U kunt tijdens de zitting reageren op het rapport en op wat de andere partij zegt. De zittingsvoorzitter heeft de leiding tijdens de zitting en de commissie kan vragen stellen over de zaak. Bijvoorbeeld of u het eens bent met het onderzoeksrapport, of wanneer een onderhoudsgebrek is gerepareerd.

De zitting is openbaar, er kan dus publiek aanwezig zijn. De voorzitter kan besluiten de zitting voor uw zaak achter gesloten deuren te houden, als uw belang dat eist. Afhankelijk van de zaak duurt een zitting ongeveer 5 tot 20 minuten.

Belangrijk om te weten: de zitting is tijdelijk niet openbaar in verband met de coronamaatregelen. Lees hier meer over de aangescherpte procedures voor zittingen en onderzoeken.

Huisregels tijdens de zitting

Belangrijk om te weten: Onderstaande maatregelen zijn aangescherpt in verband met de coronamaatregelen. Lees hier meer over bij Informatie over het coronavirus.

Tijdens de zitting en op de locatie van de zitting gelden een aantal huisregels.

  • Als u als publiek een zitting wilt bijwonen, moet u zich vooraf melden bij de receptie. Komt u met meer dan twee personen, neem dan uiterlijk twee dagen voor de zitting contact op met de Huurcommissie.
  • Als u als journalist een zitting wilt bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van de Huurcommissie.
  • U moet uw mobiele telefoon uitschakelen.
  • U mag niet fotograferen, filmen of geluidsopnamen maken. Dit is om de privacy van alle betrokkenen te beschermen.
  • Als de orde tijdens de zitting verstoord wordt, kan de voorzitter van de zittingscommissie maatregelen nemen. Dit kan betekenen dat de personen die overlast veroorzaken de zitting niet verder mogen bijwonen. 
  • Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen. Een uitzondering geldt voor een geleidehond van een (visueel) gehandicapte. 
  • U mag kinderen meenemen, maar er zijn geen (speel)voorzieningen.

Let op: Niet alle gebouwen waar zittingen plaatsvinden, zijn goed toegankelijk voor gehandicapten. Als u hulp nodig heeft om het gebouw binnen te gaan, kunt u uiterlijk vijf werkdagen voor de zitting contact opnemen met de Huurcommissie.

Na de zitting

Na de zitting neemt de Huurcommissie een beslissing over de zaak. Dit gebeurt zonder verhuurder en huurder. U krijgt de uitspraak per e-mail toegestuurd, gewoonlijk binnen zes weken na de zitting.
De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat wil zeggen dat beide partijen zich hieraan moeten houden. Meer informatie vindt u op de pagina Verloop van een procedure.

To top