Een verzoek indienen

Als huurder en verhuurder het niet eens zijn over huurprijs, onderhoud, servicekosten en/of kosten voor nutsvoorzieningen, dan kunnen zij mogelijk een procedure starten bij de Huurcommissie. Dat kan ook als de huurder een klacht heeft over de gedraging van de verhuurder op basis van de geldende huurovereenkomst. Dit doet u door het indienen van een verzoek.

Verzoekschriften

U start een procedure door een formulier (verzoekschrift) in te dienen bij de Huurcommissie. Voor iedere procedure is er een apart verzoekschrift. Er zijn ook aparte verzoekschriften voor huurders en verhuurders. Soms moet u documenten meesturen met het verzoekschrift. Als dat zo is, staat dat op het verzoekschrift.

Let op: de meeste verzoekschriften moeten vóór een bepaalde datum of binnen een bepaalde termijn worden opgestuurd. Dit staat op het verzoekschrift. Bent u te laat of te vroeg, dan kan de Huurcommissie uw verzoek niet behandelen.

De juiste verhuurder

Het is belangrijk om op het verzoekformulier de juiste gegevens van de verhuurder in te vullen, zoals naam, adres en woonplaats. Dat kan ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld als een particuliere eigenaar de woning verhuurt, maar hij voor de praktische zaken een beheerder inschakelt. In zo’n situatie moet de Huurcommissie weten wie de eigenaar en wie de beheerder is. De beheerder is het aanspreekpunt, waarmee de Huurcommissie communiceert tijdens de procedure. De eigenaar van de woning is de werkelijke verhuurder, die zich vervolgens aan de uitspraak moet houden.

Bij twijfel over de juiste gegevens van de verhuurder kan de verzoeker het beste in het huurcontract kijken of de verhuurder zelf vragen om de gegevens te controleren.

Let op: de verzoeker is verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste gegevens in het verzoekformulier. Heeft de Huurcommissie twijfels over de juistheid van de gegevens, dan neemt de Huurcommissie contact op met de verzoeker en/of de verhuurder.

Ontvangstbevestiging

Als de Huurcommissie uw verzoekschrift heeft ontvangen en ingeboekt, krijgt u een ontvangstbevestiging per brief. In de ontvangstbevestiging staan onder meer het zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie. Ontbreken er nog documenten, dan staat dat ook in de brief. U moet deze dan zo snel mogelijk opsturen. Dat kan per brief of digitaal via Aanvullende informatie bij een procedure.
De Huurcommissie stuurt ook een ontvangstbevestiging aan de wederpartij, met een kopie van uw verzoekschrift.

Leges betalen

Aan een procedure bij de Huurcommissie zijn kosten verbonden. In de ontvangstbevestiging staat ook informatie over het betalen van deze kosten (leges). Pas nadat u dit bedrag op tijd heeft betaald, neemt de Huurcommissie uw verzoek verder in behandeling.

Wat gebeurt er met het verzoek?

Als u de leges heeft betaald en alle stukken zijn compleet, neemt de Huurcommissie uw verzoek verder in behandeling. U ontvangt per brief informatie over de procedure. De behandeling van de zaak neemt een aantal maanden in beslag.  Meer informatie leest u onder Verloop van een procedure.

Intrekken van een verzoek

Als u de procedure tussentijds wilt stopzetten, dan kan dit door het verzoek in te trekken. U moet dit zo snel mogelijk laten weten aan de Huurcommissie. Dit kan met het formulier Intrekken van een verzoek. U krijgt  het voorschot op de leges alleen terug als u het verzoek intrekt voor de uiterlijke betaaltermijn. Alleen degene die het verzoekschrift heeft ingediend (de verzoeker), kan een verzoek intrekken. 

Wijzigingen tijdens de procedure

Het is belangrijk dat de Huurcommissie de juiste naam- en adresgegevens heeft van de huurder en verhuurder. Geef daarom veranderingen zoals een verhuizing of wijziging altijd zo snel mogelijk per brief door aan de Huurcommissie. 

To top