Onderzoek in de woonruimte

Bij de meeste procedures bij de Huurcommissie vindt een onderzoek in de woonruimte plaats. Hoe zo'n onderzoek in zijn werk gaat, leest u hieronder.

Video: het onderzoek in de woning

Download video (mp4, 10 MB)

Uitgeschreven tekst

Stelt u voor, u bent huurder of verhuurder en u hebt onenigheid over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten van de woning en u komt er samen echt niet meer uit. Dan is het mogelijk om de Huurcommissie in te schakelen. De Huurcommissie zal dan een onafhankelijke uitspraak doen over uw situatie. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend.

Wat kunt u verwachten bij een onderzoek in de woning?
Op basis van het formulier met uw verzoek, doet de Huurcommissie soms een onderzoek in de woning.
Gaat uw klacht over gebreken in de woning, dan zal de onderzoeker van de Huurcommissie een rapport opstellen over de gebreken die u in het formulier heeft aangegeven.
In andere gevallen maakt hij een algemeen puntenrapport. Hiermee kan de Huurcommissie de maximale huurprijs bepalen.

Het is belangrijk dat de huurder bij het woningonderzoek aanwezig is. Dit mag ook een gemachtigde van de huurder zijn. Ook de verhuurder wordt uitgenodigd. De Huurcommissie vindt het belangrijk dat hij aanwezig is.

Na het onderzoek krijgen zowel de huurder als verhuurder het rapport van het onderzoek thuisgestuurd, hierbij zit ook een uitnodiging voor de zitting.

Als u nog op- of aanmerkingen heeft, is het mogelijk deze tot vijf dagen voor de zitting naar alle betrokken partijen op te sturen. Dit kan per brief of via de website van de Huurcommissie. Vermeld hierbij wel altijd het zaaknummer.

Het onderzoek in de woning; Zo gaat dat dus in zijn werk!

Informatie voor huurder

Kunt u echt niet thuis zijn op de geplande datum? En kunt u ook niet iemand anders regelen om toegang tot de woonruimte te verlenen? Dan moet u dat zo snel mogelijk telefonisch laten weten. Dit kan tot uiterlijk een week voor de geplande datum van het onderzoek. De Huurcommissie plant dan eenmalig een nieuwe datum.
Bent u niet thuis en heeft u  ook niet afgebeld, dan kan dat gevolgen hebben voor de procedure.

Let op: De verhuurder krijgt van de Huurcommissie ook een uitnodiging om aanwezig te zijn bij het onderzoek. U kunt echter zowel bij de Huurcommissie als bij de verhuurder aangeven dat u dit niet wilt.

Tijdens het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek legt de onderzoeker uit wat hij komt doen en hoe de procedure verder zal verlopen. Waar de onderzoeker naar kijkt, hangt af van het verzoek.

 • Is er een geschil over de huurprijs? Dan is het in veel gevallen noodzakelijk om alle vertrekken in de woonruimte op te meten. Deze maten zijn nodig om een puntentelling te maken;
 • Gaat het om onderhoudsgebreken? Dan kijkt de onderzoeker naar de klachten die op de gebrekenmelding vermeld staan. Andere of nieuwe gebreken worden in principe niet meegenomen bij dit onderzoek; 
 • Heeft de verhuurder een herstelmelding gedaan? Dan zal de onderzoeker in de woonruimte kijken of alle gebreken waarover een tijdelijke huurverlaging is uitgesproken zijn hersteld;
 • Gaat het verzoek over servicekosten? Dan vraagt de onderzoeker meer informatie over de kostenposten.

De huurder moet er voor zorgen dat de onderzoeker overal goed en veilig bij kan. De onderzoeker kan daarnaast ook vragen om inzage van documenten, zoals de huurovereenkomst en het voorstel tot huurverhoging van de verhuurder.

Vóór het onderzoek

Als er een onderzoek in de woning plaatsvindt, ontvangen zowel de huurder als de verhuurder twee weken van te voren een brief. In deze brief staat de datum en het dagdeel waarop een medewerker van de Huurcommissie de woonruimte komt onderzoeken. Het is gewenst dat beide partijen aanwezig zijn bij het onderzoek, vooral als het gaat om onderhoudsgebreken.
Heeft u nog aanvullende stukken die u wilt sturen ter voorbereiding van het onderzoek, dan kan dit tot uiterlijk 5 dagen voor het onderzoek per brief of (bij voorkeur) digitaal via dit formulier.

Informatie voor verhuurder

Wilt u bij het onderzoek aanwezig zijn, laat dit dan uiterlijk 2 dagen voor de datum van het onderzoek aan de Huurcommissie weten. De huurder heeft wel de mogelijkheid om bij de Huurcommissie aan te geven dat hij niet wil dat u bij het onderzoek in de woonruimte aanwezig bent.

Veiligheid voorop (huisregels)

Voor de veiligheid van de aanwezigen tijdens het onderzoek in de woning is het belangrijk rekening te houden met het volgende:

 • de huurder kan vooraf aangeven dat de verhuurder niet aanwezig mag zijn, of hem tijdens het onderzoek vragen de woning te verlaten;
 • als er tijdens het onderzoek sprake is van intimidatie of agressie in de woonruimte, kan de onderzoeker het onderzoek afbreken;
 • als er een hond in de woning is, zorg dan dat de onderzoeker wordt afgeschermd van de hond;
 • onderzoekers mogen niet klimmen op hoogtes vanaf 2,5 meter of zich begeven in kruipruimtes;
 • onderzoekers mogen zich niet begeven op platte daken tenzij er een goede trap naar toe leidt. Voorwaarde is dat de onderzoeker op een afstand van 4 meter van de dakrand kan blijven (2 meter indien er een hek is).

De onderzoeker mag en zal het onderzoek afbreken als hij van mening is dat de situatie niet veilig genoeg is. Dit kan gevolgen hebben voor het vervolg van de procedure.

Na het onderzoek

Na het huisbezoek stelt de onderzoeker van de Huurcommissie een rapport van voorbereidend onderzoek op. Als de datum voor de zitting bekend is, krijgen  beide partijen een uitnodiging voor de zitting. Hierbij wordt ook het rapport toegestuurd.
Heeft u naar aanleiding van dit rapport nog aanvullende stukken die belangrijk zijn voor de zitting? Dan kunt u deze opsturen per brief of digitaal via dit formulier.

Verhuizing tijdens procedure

Toegang tot woning na verhuizing

Als u een procedure start bij de Huurcommissie, dan kan een onderzoek in de woning nodig zijn. Als verzoeker dient u ervoor te zorgen dat de onderzoeker van de Huurcommissie toegang tot uw woning kan krijgen. Ook als u na het starten van de procedure verhuisd bent en dus niet meer in de woning woonachtig bent, blijft u hiervoor verantwoordelijk.

U gaat verhuizen

Als u een procedure bent gestart bij de Huurcommissie en u gaat binnenkort verhuizen, neemt u dan direct telefonisch contact op met de Huurcommissie. De Huurcommissie probeert dan om nog vóór uw verhuizing een onderzoek in uw woning te doen. Lukt dit toch niet, zorg dan dat u alles wat belangrijk is voor uw zaak, zoals foto’s, een puntentelling en dergelijke, bewaart. U kunt die informatie dan sturen naar de Huurcommissie.

U bent verhuisd

Als u al verhuisd bent, en de Huurcommissie moet in verband met de door u gestarte procedure een onderzoek in de woning doen, dan geldt het volgende:

 1. Is de woning opnieuw verhuurd? Vraag de nieuwe bewoner of hij de onderzoeker van de Huurcommissie wil binnenlaten. Gaat de nieuwe bewoner akkoord, stuur hem dan een bevestiging per brief of per mail en laat het ook de Huurcommissie weten.
 2. Is de woning nog niet opnieuw verhuurd? Vraag dan uw verhuurder of hij de Huurcommissie wil toelaten tot de woning. Gaat de verhuurder akkoord, stuur hem dan een bevestiging per brief of per mail en laat het ook de Huurcommissie weten.

Voor het vervolg van uw procedure is het belangrijk dat u de Huurcommissie kunt laten zien wat u zelf heeft geprobeerd om toegang tot de woning te krijgen.

Afspraken maken lukt niet?

Als het niet lukt om een afspraak te maken met de nieuwe bewoner, of met de verhuurder, neem dan contact op met de Huurcommissie.

To top