Mijn huurder is een procedure bij de Huurcommissie gestart en is ondertussen verhuisd. Heeft dat gevolgen voor de procedure?

Toegang tot woonruimte of ander bewijs 

Voor de beoordeling van het verzoek is het belangrijk dat de Huurcommissie de woonruimte kan bezoeken. Daarom vragen wij u als verhuurder of u toegang kunt regelen tot de woning. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met de nieuwe bewoner(s).  

Als toegang niet mogelijk is, kunt u ons ook helpen met ander bewijs. Denk aan maximaal 3 foto's van badkamer en keuken of een plattegrond van de zelfstandige woonruimte als bewijs voor de puntentelling. Of bij gebreken een bouwkundig rapport of maximaal 3 foto's van de gebreken met een toelichting hoe die er nu uitzien. Op basis hiervan kan de Huurcommissie wellicht een uitspraak doen zonder onderzoek in de woonruimte. 

Geen toegang of ander bewijs 

Kunt of wilt u ons geen toegang verlenen tot de woning? En stuurt u ons geen ander bewijs? Dan kan het zijn dat de Huurcommissie de huurder in het gelijk stelt. Wij behandelen de zaak dan met de stukken die we al hebben.