Verloop van een procedure

Als het voorschot op de kosten (leges) is betaald, neemt de Huurcommissie het verzoek verder in behandeling. Hieronder leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

Verzamelen van informatie

Afhankelijk van het soort verzoek dat is ingediend, verzamelt de Huurcommissie informatie. Dit gebeurt door een onderzoek in de woning of door te kijken of de verhuurder de juiste bedragen aan (service)kosten in rekening heeft gebracht. 

Onderzoek in een woning

Als er een onderzoek in de woning plaatsvindt, ontvangen beide partijen twee weken van te voren een brief. In deze brief staat de datum en het tijdstip waarop de onderzoeker van de Huurcommissie komt. Meer informatie vindt u op de pagina Onderzoek in de woonruimte.

Zitting

Huurder en verhuurder worden allebei uitgenodigd voor een zitting van de Huurcommissie. Tijdens de zitting kunnen zij reageren op het rapport. Meer informatie vindt u op de pagina over de zitting.

Uitspraak

Na de zitting neemt de zittingscommissie een beslissing over de zaak. Dit gebeurt zonder verhuurder en huurder. De Huurcommissie stuurt de uitspraak per post naar beide partijen, gewoonlijk binnen zes weken na de zitting.

Legesveroordeling

Was u de verzoeker en heeft u gelijk gekregen? Dan krijgt u het voorschot op de kosten (leges) terug. Was u de verzoeker en heeft u geen gelijk gekregen, dan krijgt u het voorschot niet terug. Was u de wederpartij en heeft u geen gelijk gekregen, dan moet u alsnog leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten van een procedure.

Niet eens met de uitspraak

De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? Dan kunt u een procedure beginnen bij de kantonrechter. Dit moet u doen binnen acht weken nadat de Huurcommissie de uitspraak heeft verzonden.

Voorzittersuitspraak

Soms doet de Huurcommissie geen onderzoek of houdt zij geen zitting. De voorzitter van de Huurcommissie doet dan een uitspraak. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u als de verzoeker het voorschot op de leges niet heeft betaald, of als het verzoek te laat of niet compleet is ingediend. De voorzittersuitspraak ontvangt u per post. Bent u het niet eens met de uitspraak van de voorzitter van de Huurcommissie, dan kunt u binnen drie weken bezwaar maken (verzet aantekenen). Dat kan met het formulier Verzet tegen de uitspraak van een voorzitter. De Huurcommissie bekijkt uw bezwaar en kan dan besluiten de zaak opnieuw in behandeling te nemen.  

Let op: U kunt er zelf aan bijdragen dat de procedure bij de Huurcommissie vlot verloopt. Dit kan door:

  • zo snel als mogelijk alle informatie op te sturen die de Huurcommissie nodig heeft, zodat het dossier compleet is. In het verzoekschrift staat om welke informatie het gaat;
  • aanwezig te zijn bij het onderzoek in de woning;
  • aanwezig te zijn tijdens de zitting;
  • wijzigingen in contactgegevens (adres/telefoonnummer) tijdig door te geven

Naar boven