Verzoekschriften en andere formulieren

Op deze pagina staan de verschillende verzoekschriften en formulieren van de Huurcommissie. U kunt deze online invullen en verzenden of u kunt de pdf downloaden en per post opsturen.

Huurverlaging o.g.v. onderhoudsgebreken - verzoekschrift huurders

Met dit formulier kunt u de Huurcommissie een uitspraak laten doen over huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken. Meer informatie vindt u op de pagina Onderhoud en gebreken.

Bijlage

Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten (indien van toepassing):

  • Puntentelling van de woning
  • Brief waarin u de verhuurder vraagt om de gebreken te herstellen
  • Reactie van de verhuurder op het verzoek de gebreken te herstellen
Kies één van de mogelijkheden: - u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur het bovengenoemde document als bijlage in pdf-formaat mee. Online webformulier - u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en inclusief bovengenoemde documenten als bijlage per post opsturen. Download pdf