Aanvullende informatie bij een procedure

Vraagt de Huurcommissie u tijdens de procedure om meer informatie te sturen? Of wilt u ons tijdens de procedure meer informatie sturen? Daarvoor gebruikt u dit formulier.

Wanneer stuurt u dit formulier op?

U stuurt het formulier en de informatie uiterlijk 5 dagen voor:

Bent u verhuurder? Heeft u de brief ‘Verzoek om informatie servicekosten’ van ons ontvangen? U stuurt het formulier en de informatie binnen 2 weken nadat u de brief heeft ontvangen. Lees ook de pagina Procedure over de servicekostengegevens (verhuurder).

Heeft de voorzitter of de commissie u tijdens de zitting gevraagd om extra informatie te sturen? Of op een ander moment in de procedure? Stuur het formulier en de informatie dan zo snel mogelijk.

Toelichting aanvullende stukken

U kunt in verschillende fases in een procedure aanvullende stukken insturen. Hier vindt u enkele voorbeelden van informatie die u via dit formulier kan insturen.

 • Onderzoek van de woonruimte
  Heeft u een brief gehad over het onderzoek van de woonruimte? Dan kunt u hiervoor aanvullende stukken insturen. Let op: Dit kan tot uiterlijk 5 dagen voor het onderzoek.
 • Voor een zitting
  U heeft een uitnodiging ontvangen voor een zitting en u wilt hiervoor aanvullende stukken insturen. Let op: Dit kan tot uiterlijk 5 dagen voor de zitting. Deze stukken moet u ook aan de wederpartij sturen.
 • Na een zitting
  Tijdens een zitting kan de Huurcommissie u vragen om aanvullende stukken in te sturen.
 • Servicekosten (voor verhuurders)
  De Huurcommissie heeft u als verhuurder gevraagd om aanvullende stukken over de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen, of over het voorschot nutsvoorzieningen in te sturen.
 • Overige informatie
  De Huurcommissie heeft u gevraagd om aanvullende stukken in de sturen of u wilt zelf nog aanvullende informatie insturen.

Verzoek digitaal indienen

Via dit formulier dient u uw verzoek volledig digitaal in.

Let op: U kunt met dit formulier alleen documenten insturen, eventueel met een korte toelichting. Geluids- en video-opnamen kunt u niet insturen.

Verzoek per post indienen

Verstuurt u uw aanvullende informatie liever per post?
Dat kan. Druk alle stukken dan af en voeg hier een brief bij waarin u aangeeft dat dit om aanvullende stukken gaat. Vermeld hierbij ook uw zaaknummer. U kunt uw informatie opsturen naar:

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL  Den Haag

Uw zaaknummer heeft u in eerdere correspondentie van de Huurcommissie ontvangen.